Webové stránky

Informačné portály

Enterprise Europe Network – iniciatíva Európskej komisie poskytujúca podnikateľom aktuálne informácie, poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

www.enterprise-europe-network.sk

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie – portál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý prevádzkuje Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

www.vedatechnika.sk

Veda – Technika – informačný portál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre popularizáciu vedy

www.veda-technika.sk

Inštitúcie SR

Ministerstvo hospodárstva SR

www.mhsr.sk

Ministerstvo školstva SR

www.minedu.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu

www.sario.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

www.sacr.sk

Agentúra pre výskum a vývoj

www.apvv.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR
www.cvtisr.sk

Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií

www.zpvvo.sk

Občianske združenie Veda

www.veda.sk

Zoznam vysokých škôl

www.univerzita.net