Dotácie pre priemyselné klastre

Zefektívnenie vzájomnej spolupráce, rozvoj expertných činností a lepšiu prezentáciu priemyselných klastrových organizácií doma i v zahraničí, umožňovali príspevky zo štátneho rozpočtu, ktoré formou dotácie poskytovalo v rokoch 2013 a 2014 Ministerstvo hospodárstva SR. Vykonávateľom pomoci bola v uvedených rokoch Slovenská inovačná a energetická agentúra.