Zoznam oprávnených realizátorov

Zoznam oprávnených realizátorov si môžete stiahnuť TU:

Zoznam oprávnených realizátorov národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

 

Rok 2020Zoznam oprávnených realizátorov národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Rok 2019 Zoznam oprávnených realizátorov národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku  

Rok 2018Zoznam oprávnených realizátorov národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Realizátor

Oprávneným realizátorom môže byť podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby a/alebo vytvára diela v 1 alebo vo viacerých, projektom podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu: architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – počítačové programovanie.

Zároveň musí pôsobiť v príslušnom odvetví na trhu viac ako jeden rok a mať vysporiadané daňové a odvodové povinnosti voči štátu.

 

Pozrite si zoznam oprávnených činností v rámci štyroch odvetví kreatívneho priemyslu:

Architektúra

Dizajn

Reklama a marketing

IKT – programovanie

Kreatívci, registrujte sa!

Registrovať sa môžete vyplnením jednoduchého formulára:

Registrujte sa TU

 

Galéria realizátorov

Každý oprávnený realizátor, ktorý vyplní kompletnú Žiadosť o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do zoznamu oprávnených realizátorov a podpíše Zmluvu o spolupráci, bude po nadobudnutí účinnosti zmluvy, zaradený do Galérie realizátorov.

V rámci nej dostane priestor na vlastnú prezentáciu. Zároveň ním ponúkané služby a/alebo vytvárané diela sa môžu stať oprávneným predmetom Žiadosti o poskytnutie kreatívneho vouchera.

Galéria realizátorov je miestom, kde si MSP – žiadatelia o kreatívne vouchere môžu hľadať svojich budúcich realizátorov.