Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2013

 

Unikátnosť zariadenia zvárajúceho nadrozmerné časti vo vákuovej komore, jedinečnosť manuálu umožňujúceho samotným správcom vodných plôch monitorovať a minimalizovať environmentálne záťaže a atraktívnosť expozície, v ktorej si môže dieťa i dospelý zhotoviť mincu. To sú hlavné prednosti Inovatívnych činov roku 2013, ktoré  získali ocenenie ministra hospodárstva Tomáša Malatinského.

Cieľom  súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. V termíne do 15.4.2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako organizátor súťaže dostala 32 prihlášok do súťaže. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenskej živnostenskej komory  posudzovala prihlášky podľa štatútu súťaže v troch kategóriách:

  • Výrobková inovácia – 13 prihlásených inovácií
  • Technologická inovácia –  8 prihlásených inovácií
  • Inovácia služby – 11prihlásených inovácií

Inovativny_cin_2013__SIEA_02.jpgInovativny_cin_2013__SIEA01.jpg

Ocenenie Inovatívny čin roka získali nasledujúce projekty:

Výrobková inovácia

http://www.pzvar.sk/ 

Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EZ 30JS JUMBO

Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EZ 30JS JUMBO je určený na vysokoproduktívne zváranie vnútorných častí reaktorov, kontajnerov, rúr pre skladovanie vyhoreného paliva, dielov pohonov a ďalších komponentov elektrónovým lúčom vo vákuu. Unikátna zváracia komora má objem 338 m3, čo umožňuje zváranie veľkorozmerných zvarencov s priemerom do 5 m, výškou do 8,5 m a hmotnosťou do 100 ton. Kľúčovými komponentmi zariadenia sú elektrónovolúčový energoblok s výkonom elektrónového lúča 30 kW a urýchľovacím napätím 60 kV a elektrónový kanón, ktorý pracuje vo vákuovej komore pri tlaku 10-2  Pa. Výkon zariadenia umožňuje realizovať zvary na austenitickej oceli s hĺbkou do 100 mm.

Inovativny_cin_2013_Prva_zvaracska.jpgInovativny_cin_2013_PZ_Jumbo_uu.jpgInovativny_cin_2013_PZ_robotm_uu.pngInovativny_cin_2013_PZ_pc_centrum_u.png

Technologická inovácia

Ing. Katarína Koporová

Originálny aplikačný mix pre znižovanie environmentálnych záťaží vodných plôch

Prihlásená inovácia predstavuje originálne neinvazívne riešenie a uplatnenie jednoduchých, pomerne nenáročných a v časovej súslednosti kombinovaných postupov pre čistenie vodných plôch. Moderná technológia „na kľúč“ je určená pre správcov a prevádzkovateľov vôd. Umožňuje im vyhodnocovať, monitorovať a merať enviromentálne záťaže spôsobené bioinvazívnymi organizmami. Zároveň poskytuje možnosť bez stavebných zásahov projektovať postupy pre elimináciu siníc, rias, vodného kvetu a mikroflóry v kritických obdobiach letnej sezóny. Ocenený technologický postup ponúka rýchle, ekonomi cky nenáročné a ekologické riešenie. Aplikačný mix už začínajú využívať prevádzkovatelia vodnej plochy napríklad mestskej časti Košice Nad jazerom.

Inovativny_cin_2013_Koporova.jpgInovativny_cin_2013_Koporova_Kosice_MC_Nad_jazerom.jpg

Inovácia služby

Peter Vaněk – Dobré služby 

Podzemie pod vežami – príbeh tajomstva ukrytého v kúsku kovu

Nová expozícia v centre historickej obce Liptovský Ján umožňuje návštevníkom atraktívnou formou prežiť príbeh života mince. Deti i dospelí si majú možnosť vyskúšať celý rad procesov spojených s výrobou mince, v úlohe baníka, kováča, hutníka, uhliara, minciara a o vlastnorčene vyrobenú mincu môžu aj licitovať v dražbe.

Inovativny_cin_2013_Vanek.jpginovativny_cin_2013_dobre_sluzby_vyhna_.pnginovativny_cin_2013_dobre_sluzby_bana_.png

Mimoriadne ceny

Výrobková inovácia

VUKI a.s.

Nové konštrukcie káblov pre priemyselné aplikácie a spoľahlivý prenos energie a signálov v náročných prostrediach

Jedinečný systém kabeláže tvorí zosietená izolácia z nepolárnych materiálov, ktorá zabezpečuje dobré izolačné a prenosové vlastnosti káblov aj pri vysokých teplotách. Vnútorný plášť môže byť z bezhalogénového materiálu alebo zosieteného materiálu so zvýšenou odolnosťou voči kvapalným médiám, opletením zo železných drôtikov s prekrytím 75 – 85 %, ktoré zabezpečí mechanickú aj elektromagnetickú ochranu kábla aj v náročných prostrediach. Alternatívou sú rôzne typy opletenia z medených drôtikov holých alebo pocínovaných alebo ovinu páskou s vysokým prekrytím pre elektromagnetickú ochranu a s vonkajším ochranným bezhalogénovým plášťom so zvýšenou UV stabilitou a odolnosťou voči ohňu, prípadne inými podľa požiadaviek a prostredia. Inovované káble boli v roku 2013 použité ako súčasť systémov na Slovensku i v zahraničí. Uplatnili sa nielen v Európe, ale aj v Afrike, Južnej Amerike a Ázii. Vzhľadom na individuálne požiadavky každého projektu spoločnosť VUKI v roku 2013 vyrobila zhruba 70 rôznych typov týchto káblov.

Inovativny_cin_2013_VUKI.jpgInovativny_cin_2013_VUKI_linka.jpgInovativny_cin_2013_VUKI_detail_zapojenia.jpgInovativny_cin_2013_VUKI_detail_u.png

Inovácia služby

Slovenská legálna metrológia, n.o. 

Služby na overovanie a kalibráciu cestných radarových rýchlomerov

Inovácia overovania a kalibrácie cestných radarových rýchlomerov umožnila objektivizáciu merania a radikálne skrátenie času poskytovania služby. Vďaka novej použitej technológii sa zvýšila presnosť výsledkov merania a zautomatizovalo sa spracovanie merania so zálohovaním dát. Službu je možné vykonať priamo v sídle registrovanej osoby, a to aj bez demontáže rýchlomerov. Vďaka inovácii je možné vykonávať aj simulovanú terénnu skúšku rýchlosti, ktorá je plnohodnotnou náhradou pomerne komplikovanej kontroly priamo na cestnej komunikácii.

Inovativny_cin_2013_Kovacsova_slm.jpgInovativny_cin_2013_SLM__pracovisko1.jpgInovativny_cin_2013_SLM__terenny_simulator.jpgInovativny_cin_2013_SLM__meracia_technologia.jpg

Cena za inovatívnu myšlienku

V aktuálnom ročníku  súťaže Inovatívny čin roka sa rozhodol aj organizátor súťaže – Slovenská inovačná a energetická agentúra – mimoriadne oceniť jedného zo súťažiacich udelením Ceny za inovatívnu myšlienku.

Nezisková organizácia 4people 

Benefičné elektronické aukcie

Benefičné elektronické aukcie sú samostatným projektom darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. Prostredníctvom aukcie možno zbierať finančné prostriedky v prospech výziev zaregistrovaných na darcovskom portáli. Dražiť sa môžu rôzne výrobky, tovar, zážitky, stretnutia, jednoducho veci, ktoré si za bežných okolností ľudia nemôžu kúpiť. Výťažok z e-aukcie nezíska ten, kto ju organizoval, ale smeruje na konkrétnu výzvu, ktorú sa vyhlasovateľ rozhodol podporiť.

Inovativny_cin_2013_Kyska_4people.jpgInovativny_cin_2013__SIEA_forpeople1.jpg

Prehľad prihlásených súťažných návrhov

Výrobková inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
ATTACK, s.r.o. Kombinovaný kotol ATTACK WOOD & PELLET
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. UPV R3000 – šmykom riadené osemkolesové vozidlo
FuturoLighting, s.r.o. LED svietidlo s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou
Goldee s.r.o. Goldee Light Controller – inovatívny spôsob interakcie so svetlom
I. TRAN., s. r. o. Kolekcia it-termo® FIRESTOP
Karin Ondrušková Stabilná zdravotná bielizeň „Zip sheet“
K W D s.r.o. Pogumovacia linka V 4 na pokladanie nití
Niko invest s.r.o. I+EA Software pre energetický audit
PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o. Ultra tenká stretch fólia 8 mikrónov
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EZ 30JS JUMBO
Strojnícka fakulta STU v Bratislave Dvojkomorový závitovkový briketovací lis
VUKI a.s. Nové konštrukcie káblov pre priemyselné aplikácie a spoľahlivý prenos energie a signálov v náročných prostrediach
ŽOS Zvolen, a.s. Modernizovaná jednotka 813+913.110

 

 


Technologická inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
ENTREPOT, s.r.o. ROBOT – DELTA.COM
Futuro Ligting, s.r.o. Zdroj ultrafialového žiarenia v oblasti UVA s aplikáciou v priemysle pre vytvrdzovanie UV lepidiel a lakov
Ing.Katarína Koporová Expertné vyhodnocovanie environmentálnych záťaží a ich efektívna korekcia
KAMEA ELECTRONICS, s.r.o. Plasmat, technologické zariadenie na úpravu povrchu materiálov atmosferickou plazmou
Robotec, s.r.o. Robotické brúsenie rozmerných odliatkov
SAGA – Katerinčin Marián SAGARYT 10-JRV v.2013 sklárske dekorovacie zariadenie
T-Industry, s.r.o. Oblastný koncentrátor – PDOk na zber nameraných údajov z inteligentných meračov
Západoslovenská distribučná, a. s. On-line lokalizácia porúch v distribučnom rozvode elektrickej energie 22kV

Inovácia služby

Súťažiaci Súťažný návrh
4people, n.o. Benefičné elektronické aukcie
EXENT s.r.o. Prenájom softvéru – Elektronický účtovník „Softvér, ktorý sám účtuje.“
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Publikácie Obnoviteľné zdroje energie I., II. a Obnoviteľné zdroje energie: biomasa- slnko- voda I., II.
Gami5 s.r.o jaspravim.sk – mikropracovný komunitný portál
LLARIK, s.r.o. Portálové riešenie LLarGO
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Ochrana sadeníc voskovaním
Mesto ČADCA QUESTING – Spoznaj tajomstvá dávnej Čadce
PAMIDA International s.r.o. Administratívno – diseminačný internetový portál pre európske výskumné projekty
Peter Vaněk – Dobré služby Podzemie pod vežami – príbeh tajomstva ukrytého v kúsku kovu
QEM s.r.o. Bezpečnostná a priemyselná diagnostika FVE elektrární
Slovenská legálna metrológia, n.o. Meracie systémy na komplexné overovanie a kalibrovanie rýchlomerov

Mediálny partner:
HN_HOSPODARSKE_NOVINY_logo.png

Články o ocenených inovatívnych aktivitách

Bratislavčania ukázali, ako zvárať high-tech
(Hospodárske noviny, 20.5.2014, Petra Jamrichová)

Projekt Benefičné elektronické aukcie z darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk boli nominované v súťaži Inovatívny čin roka 2013 
(www.itnews.sk, 23.5.2014)

Mimoriadne ocenenie pre ĽudiaĽuďom.sk

(http://blog.ludialudom.sk)

Päť projektov získalo ocenenie za inovatívny čin roka
(http://ttb.cvtisr.sk,11.6.2014)

PZ EZ 30JS JUMBO víťaz súťaže „Inovatívny čin roka 2013“ 

(www.pzvar.sk)