Inovatívny čin roka 2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 27. júla 2020 trinásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR “Inovatívny čin roka 2019”. Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR “Inovatívny čin roka” je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Prihlášky je možné podať do 30. septembra 2020.
 

Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Inovatívne činy sú oceňované v troch kategóriách:

1. Výrobková inovácia,
2. Technologická inovácia,
3. Inovácia služby (netechnologický proces);

Podmienky účasti:

  • Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky.  Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2019.
  • Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 30. septembra 2020 na e-mailovú adresu organizátora sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

  • Obálku označte nápisom: Inovatívny čin roka
  •  Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže

V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer v dňoch 20. – 21. októbra 2020.

Detailné podklady, podmienky súťaže a informácie o minulých ročníkoch súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk v sekcii Inovácie.