Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2007“

Ceny za inovatívne činy roku 2007 si v prvom ročníku súťaže odniesli inovátori z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, z bratislavskej akciovej spoločnosti Prvá zváračská a  predstavitelia Výskumného ústavu zváračského – Priemyselný inštitút SR, Bratislava.

Do prvého ročníka súťaže organizovej  Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou bolo prihlásených 32 inovácií realizovaných v roku 2007. Najlepším ocenenia odovzdal  štátny tajomník MH SR Ivan Rybárik počas konferencie „Inovácie a rozvoj konkurencieschopnosti hospodárstva Slovenskej republiky“, ktorá sa konala 25. novembra 2008 v areáli nitrianskeho výstaviska Agrokomplex.

Šúťažné projekty boli vyhodnotené v troch kategóriách: „Inovácia produktu“, „Inovácia technológie“ a „Inovácia služieb“.

Ocenené spoločnosti v súťaži „Inovatívny čin roka 2007“

Inovácia produktu

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava

Technické riešenie nárazníka železničných vozňov z penového hliníka.

Inovácia procesu

Prvá zváračská, a.s. Bratislava

High-tech technológiu zvárania výmenníkov tepla elektrónovým lúčom pre automobilový priemysel.

Inovácia služby

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Bratislava

Webovo orientovaný databázový systém „WELDER PASSPORT MANAGER“.

inovativny_cin_2007_6.jpg

Ocenenie za nainovatívnejšiu technológiu prevzal od štátneho tajomníka MH SR Ing. Ivana Rybárika generálny riaditeľ spoločnosti Prvá zváračská, a.s.

inovativny_cin_2007_7.jpg

Víťazi kategórie Inovácia produktu. Dr. Ing. Roman Florek a Dr. Ing Jaroslav Jerz z Ústavu materiálov a mechaniky strojov.

inovativny_cin_2007_8.jpg

Víťazka v kategórii Inovácia služby Ing. Viera Hornigová z Výskumného ústavu zváračského – Priemyselný inštitút SR s riaditeľom odboru riadenia inovácii SIEA.

inovativny_cin_2007_3.jpg

Štátny tajomník MH SR Ing. Ivan Rybárik zdôraznil, že jediná cesta ako udržať konkurencieschopnosť Slovenska, respektíve ju zvýšiť, je ísť cestou inovácií, zavádzaním inovatívnych technológií do výrobného procesu a podporovaním investícií, či už zahraničných alebo domácich – s vyššou pridanou hodnotou.

inovativny_cin_2007_4.jpg

Generálny riaditeľ SIEA Ing. Martin Vavřinek ohodnotil inovatívny prístup súťažiacich.

inovativny_cin_2007_5.jpg

Predstavitelia organizátorov súťaže: zľava štátny tajomník MH SR Ing. Ivan Rybárik, riaditeľ odboru priemyslu a inovácii MH SR Ing. Dušan Jurík a generálny riaditeľ SIEA Ing. Martin Vavřinek.

inovativny_cin_2007_9.jpg

Účastníkom podujatia sa na úvod prihovoril a do diskusie podnetne zasahoval aj prezident Zväzu priemyslu Dr.h.c. Prof. Ing. Jozef Uhrík, CSc.

inovativny_cin_2007_10.jpg

Na konferencii s príhovorom vystúpil aj predseda Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácii Doc. Ing. Jozef Buday, CSc.

inovativny_cin_2007_1.jpg

Konferenciu moderoval Mgr. Vlado Kalina, generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

inovativny_cin_2007_13.jpginovativny_cin_2007_14.jpg

Diskusia priniesla mnoho zaujímavých podnetov.

inovativny_cin_2007_2.jpg

Záujem o konferenciu a vyhlásenie súťaže bol značný.

inovativny_cin_2007_11.jpginovativny_cin_2007_12.jpg

Informácie o konferencii a vyhlásení výsledkov súťaže odvysielala napríklad Slovenská televízia a publikovali ich aj Hospodárske noviny, ktoré zastupoval Matúš Demko (vľavo na druhej fotografii).

Termín vyhlásenia výsledkov druhého ročníka súťaže

Výsledky ďalšieho ročníka súťaže budú vyhlásené v apríli  2009 počas výstavy Veda-Vzdelávanie-Inovácie – VVI v nitrianskom výstavisku Agrokomplex.  Súčasťou podujatia bude  tradične i výstava žiakov stredných škôl Mladý tvorca. Organizátori plánujú pozvať aj predstaviteľov všetkých vysokých škôl. Spojenie týchto akcií bude jedinečnou formou prezentácie stredného i vysokého školstva v SR s očakávanou účasťou viac ako 36 000 návštevníkov.

Zoznam prihlásených účastníkov – inovatívnych firiem

A – Cyklostand s.r.o. Skalica

Aquapark Poprad, s.r.o.

Cestne a stavebne mechanizmy Tisovec a.s.

DRU a.s., Zvolen

Elcom spol. s.r.o., Presov

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav a.s., Nová Dubnica

ETOP- Trading, a.s. Puchov

Favab s.r.o., Bratislava

Favab s.r.o., Bratislava

Ing. Ivan Kupčok – DIAGO s.f., Brezno

Konštrukta Industry, a.s., Trenčín

KWD, s.r.o., Zvolen+PPS Group a.s., Detva (realizátor)

LESY SR, š.p., Liptovský Hrádok

MEDIA/ST s.r.o., Žilina

MVO Ľudia a voda, Občianské združenie, Košice

Neuherz & Partner, s.r.o., Bratislava

Novácke chemické závody a.s., Nováky

Prvá zváračská, a.s. Bratislava

RKM International, s.r.o., Neverice

SAPA Profily a.s., Žiar nad Hronom

SEAK – Ing. Jozef Sedlák, f.o., Prešov

Soft & Control Technology s.r.o., Košice

Technická univerzita v Košiciach, Fakulty Berg

TERMONOVA, a.s., Nová Dubnica

Ústav mat. a mechaniky strojov SAV, Bratislava V

V.O.D.S., a.s. Košice

VUJE a.s., Trnava

VUKI a.s., Bratislava

VÚZ – PI , z.z.p.o. Bratislava

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava

WAY Industry, a.s. Krupina