Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2014

 

Unikátnosť zariadenia zvárajúceho nadrozmerné časti vo vákuovej komore, jedinečnosť manuálu umožňujúceho samotným správcom vodných plôch monitorovať a minimalizovať environmentálne záťaže a atraktívnosť expozície, v ktorej si môže dieťa i dospelý zhotoviť mincu. To sú hlavné prednosti Inovatívnych činov roku 2013, ktoré  získali ocenenie ministra hospodárstva Tomáša Malatinského.

Cieľom  súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. V termíne do 15.4.2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako organizátor súťaže dostala 32 prihlášok do súťaže. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenskej živnostenskej komory  posudzovala prihlášky podľa štatútu súťaže v troch kategóriách:

  • Výrobková inovácia – 15 prihlásených inovácií
  • Technologická inovácia –  14 prihlásených inovácií
  • Inovácia služby – 12 prihlásených inovácií

Inovativny_cin_2013__SIEA_02.jpgInovativny_cin_2013__SIEA01.jpg

Ocenenie Inovatívny čin roka získali nasledujúce projekty:

Výrobková inovácia

VUKI, a.s.

Vodouriediteľné ekologické impregnanty wasol na impregnáciu vinutí elektrických strojov za studena

Vodouriediteľné impregnanty Wasol, výsledok výskumu VUKI a.s. sa aplikujú najmä u výrobcov transformátorov nízkeho a stredného napätia a na impregnáciu statorov u výrobcov kosačiek a domáceho náradia. Novú kvalitu impregnácie a impregnantu dokumentuje niekoľko faktov ako  veľmi dobrá adhézia a flexibilita, perfektné mechanické spevnenie, absolútne bezpečná a komfortná prevádzka bez rizika výbuchu, bez nepríjemného zápachu a  vplyvov na ľudské zdravie. Impregnanty sú v súlade s pozitívnym vzťahom predkladateľa k životnému prostrediu, o čom svedčí aj jeho certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001.

Inovativny_cin_2013_Prva_zvaracska.jpgInovativny_cin_2013_PZ_Jumbo_uu.jpgInovativny_cin_2013_PZ_robotm_uu.pngInovativny_cin_2013_PZ_pc_centrum_u.png

Technologická inovácia

EVPÚ, a.s. (Elektrotechnický výskumný a projektový ústav Nová Dubnica,a.s.)

Technologický komplex pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu

Analýzy zloženia odpadu vytváraného obyvateľstvom ukázali, že pre oblasť s aglomeráciou cca 60 tis. obyvateľov je potrebné vyseparovať 4000-7000 kg/hod. zmesového komunálneho odpadu, z ktorých je 500 až 1200 kg/hod. splyniteľného odpadu. Preto bol navrhnutý technologický komplex, ktorý zabezpečí zhodnocovanie komunálneho odpadu na základe jeho separácie, splynovania a následnej výroby elektrickej a tepelnej energie, s oddeľovaním biomasy pre jej následné spracovanie.Hlavné uzly technologického komplexu sú separačná linka, splynovací reaktor, úprava procesného plynu a kogeneračná jednotka pre výrobu elektrickej a tepelnej energie a spracovanie separátov.

Inovativny_cin_2013_Koporova.jpgInovativny_cin_2013_Koporova_Kosice_MC_Nad_jazerom.jpg

Inovácia služby

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová

E – vzdelávanie na strednej škole

Inovácia  služby vzdelávania spočíva v implementácii LMS systému do prijímacieho konania, vzdelávania a prípravy na ukončovanie vzdelávania na strednej škole. Originalita a pridaná hodnota sa prejavuje v troch moduloch, v ktorých sa služba inovovala. Jednotlivé moduly navzájom súvisia a pokrývajú celý oblúk činností, ktoré škola realizuje od úplného začiatku – vstupu žiaka až po ukončenie jeho štúdia.

Služba e-vzdelávania sa prejavuje v troch moduloch. Jednotlivé moduly navzájom súvisia a pokrývajú celý oblúk činností, ktoré škola realizuje.  Realizácia e-prijímacieho konania na SŠ:  prijímacie konaniesa začalo  realizovať prostredníctvom elektronického testovania v e-learningovom systéme Moodle. Test je jedinečný a každý žiak má v podstate iný test, je časovaný a automaticky vyhodnocovaný. E-vzdelávanie študentov na SŠ: digitálna podpora vzdelávania na SŠ formou digitálnych cvičení, úloh, aktivít, písomiek a testov. Žiakom s individuálnym učebným plánom umožňujú a uľahčujú vzdelávanie bez prerušenia. E-príprava na záverečnú skúšku: vzdelávacie materiály a pramenné texty, cvičenia, úlohy a zadania s následným automatickým vyhodnotením, sériu originálnych a vždy nanovo generovaných testov.

Inovativny_cin_2013_Vanek.jpginovativny_cin_2013_dobre_sluzby_vyhna_.pnginovativny_cin_2013_dobre_sluzby_bana_.png

Mimoriadne ceny

Výrobková inovácia

VUKI a.s.

Nové konštrukcie káblov pre priemyselné aplikácie a spoľahlivý prenos energie a signálov v náročných prostrediach

Jedinečný systém kabeláže tvorí zosietená izolácia z nepolárnych materiálov, ktorá zabezpečuje dobré izolačné a prenosové vlastnosti káblov aj pri vysokých teplotách. Vnútorný plášť môže byť z bezhalogénového materiálu alebo zosieteného materiálu so zvýšenou odolnosťou voči kvapalným médiám, opletením zo železných drôtikov s prekrytím 75 – 85 %, ktoré zabezpečí mechanickú aj elektromagnetickú ochranu kábla aj v náročných prostrediach. Alternatívou sú rôzne typy opletenia z medených drôtikov holých alebo pocínovaných alebo ovinu páskou s vysokým prekrytím pre elektromagnetickú ochranu a s vonkajším ochranným bezhalogénovým plášťom so zvýšenou UV stabilitou a odolnosťou voči ohňu, prípadne inými podľa požiadaviek a prostredia. Inovované káble boli v roku 2013 použité ako súčasť systémov na Slovensku i v zahraničí. Uplatnili sa nielen v Európe, ale aj v Afrike, Južnej Amerike a Ázii. Vzhľadom na individuálne požiadavky každého projektu spoločnosť VUKI v roku 2013 vyrobila zhruba 70 rôznych typov týchto káblov.

Inovativny_cin_2013_VUKI.jpgInovativny_cin_2013_VUKI_linka.jpgInovativny_cin_2013_VUKI_detail_zapojenia.jpgInovativny_cin_2013_VUKI_detail_u.png

Inovácia služby

Slovenská legálna metrológia, n.o. 

Služby na overovanie a kalibráciu cestných radarových rýchlomerov

Inovácia overovania a kalibrácie cestných radarových rýchlomerov umožnila objektivizáciu merania a radikálne skrátenie času poskytovania služby. Vďaka novej použitej technológii sa zvýšila presnosť výsledkov merania a zautomatizovalo sa spracovanie merania so zálohovaním dát. Službu je možné vykonať priamo v sídle registrovanej osoby, a to aj bez demontáže rýchlomerov. Vďaka inovácii je možné vykonávať aj simulovanú terénnu skúšku rýchlosti, ktorá je plnohodnotnou náhradou pomerne komplikovanej kontroly priamo na cestnej komunikácii.

Inovativny_cin_2013_Kovacsova_slm.jpgInovativny_cin_2013_SLM__pracovisko1.jpgInovativny_cin_2013_SLM__terenny_simulator.jpgInovativny_cin_2013_SLM__meracia_technologia.jpg

Cena za inovatívnu myšlienku

V aktuálnom ročníku  súťaže Inovatívny čin roka sa rozhodol aj organizátor súťaže – Slovenská inovačná a energetická agentúra – mimoriadne oceniť jedného zo súťažiacich udelením Ceny za inovatívnu myšlienku.

Nezisková organizácia 4people 

Benefičné elektronické aukcie

Benefičné elektronické aukcie sú samostatným projektom darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. Prostredníctvom aukcie možno zbierať finančné prostriedky v prospech výziev zaregistrovaných na darcovskom portáli. Dražiť sa môžu rôzne výrobky, tovar, zážitky, stretnutia, jednoducho veci, ktoré si za bežných okolností ľudia nemôžu kúpiť. Výťažok z e-aukcie nezíska ten, kto ju organizoval, ale smeruje na konkrétnu výzvu, ktorú sa vyhlasovateľ rozhodol podporiť.

Inovativny_cin_2013_Kyska_4people.jpgInovativny_cin_2013__SIEA_forpeople1.jpg

Prehľad prihlásených súťažných návrhov

Výrobková inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
INTERGEO,a.s. Bojnice ALOP hliníkový omega panel na stropné , stenové alebo podlahové vykurovanie
VUJE,a.s. Manipulátor na opravy zvarov nátrubkov hlavného cirkulačného potrubia jadrovej elektrárne metódou TIG
SAGA Poloautomatické zariadenie SAGAPANTO v2014 na dekorovanie úžitkového a umeleckého skla
VUKI a.s. Vodouriediteľné ekologické impregnanty Wasel na impregnáciu vinutí elektrických strojov za studena
VUKI a.s. Káble pre primárny okruh jadrových reaktorov VVER 440 typu LOCA SA
Fruit Distillery Cooperation s.r.o. Rad odležaných ovocných destilátov
aria33, s.r.o. Crosswalk – priechod pre chodcov novej generácie
I.TRAN , s.r.o. Kolekcia termočiapok it – termo® WINTERLIVE
RMC , s.r.o. Kontajnerová ošetrovňa ENIC-1C-Ambulance s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov
RHalotel, s.r.o. Sonda pre meranie spotreby  nafty v kamiónovej doprave
ABC Food Machinery spol.s.r.o. Malé tepelné čerpadlo radu TwinECO na báze ekologického chladiva R 723
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, z. z. p. o. Rúry s gradientným chemickým zložením
Embraco Slovakia s.r.o. NEU – PRODUKT S BUDÚCNOSŤOU
Embraco Slovakia s.r.o. Krytovaná kondenzačná jednotka – „Sliding unit“
R-DAS, s.r.o. OneCard – microSD NFC

 

 


Technologická inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
NASA SLOVAKIA, s.r.o. IVP – interaktívna výrobná platforma – na riadenie automatizovaných procesov
EVPÚ, a. s. Technologický komplex pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu
RHalotel s.r.o Technológia pre meranie spotreby nafty v kamiónovej preprave
SAGA Automat na nanášanie farieb SAGA COLOR V01
ŠUME, spol.s.r.o Modulárny aplikačný systém revitalizácie miestnych, lesných a vodných plôch
FVT TUKE Modulárny upínací prípravok za účelom zvýšenia efektivity výroby
MONOGRAM Technologies, spol.

s r.o.

MedOffice Operation Assistant
Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia, s.r.o. Linka na spracovanie aktívnych borátov
INFRACLIMA s.r.o. Systém vnútornej cirkulácie teplej vody
VÚCHV Laboratórna linka na povrchovú úpravu plazmou
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ – PRIEMYSELNÝ INŠTITÚT SR Zváranie MENIČA elektrického napätia trecím zváraním s premiešaním
T-Industry, s.r.o. DAVE- kompaktný systém na získavanie odpočtov z meračov energií
ISOLAR.s.r.o Zariadenie na posuv tyčí rovných alebo tyčí s ohybmi a výstupkami cez páskovaciu hlavu páskovacích strojov
TNtech, s.r.o. Monitorovací systém environmentálnych veličín Sensorical

Inovácia služby

Súťažiaci Súťažný návrh
VUJE, a.s. Školenia a výcvik pracovníkov úseku elektro atómovej elektrárne Bohunice na simulátore SWING EBO
aria33, s.r.o. Herd Management – softvér pre chovateľov
I.D.C. Holding, a.s. Projekt Podnik a podnikanie
RHalotel s.r.o. Služby pre meranie spotreby nafty v kamiónovej preprave
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová E-vzdelávanie na strednej škole
Slovenská pošta, a.s. Integrované obslužné miesta/služby – IOM
Slovenská pošta, a.s. Platobný systém E-KOLOK
Euler Hermes SA SIMPLICITY – jednoduchá a spoľahlivá istota pre malých a stredných podnikateľov
Neuherz & Partner s.r.o. ProCoStat (Project and Cost Status) – Stav

projektov a nákladov

Univerzitná knižnica v Bratislave Centrálny dátový archív
M2Ms Inbound Excellence Information System
SIMPLE CHOICE Zefektívnenie výrobného procesu šitia šiat

Mediálny partner:
HN_HOSPODARSKE_NOVINY_logo.png

Články o ocenených inovatívnych aktivitách

Bratislavčania ukázali, ako zvárať high-tech
(Hospodárske noviny, 20.5.2014, Petra Jamrichová)

Projekt Benefičné elektronické aukcie z darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk boli nominované v súťaži Inovatívny čin roka 2013 
(www.itnews.sk, 23.5.2014)

Mimoriadne ocenenie pre ĽudiaĽuďom.sk

(http://blog.ludialudom.sk)

Päť projektov získalo ocenenie za inovatívny čin roka
(http://ttb.cvtisr.sk,11.6.2014)

PZ EZ 30JS JUMBO víťaz súťaže „Inovatívny čin roka 2013“ 

(www.pzvar.sk)