Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2010“

Najinovatívnejším produktom sa v súťaži Ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2010 stal trakčný vozidlový transformátor. Titul získala aj technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva a cena za inováciu služieb bola pridelená za metodiku projektového manažmentu pri riadení investičného diela.

Ocenenia víťazným spoločnostiam odovzdal minister hospodárstva SR Juraj Miškov počas slávnostného spoločenského večera 24. mája 2011 v Nitre v rámci 18. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. O ocenenie sa v štyroch rôznych kategóriách uchádzalo celkom 36 spoločností. V prvých troch kategóriách si ocenenia prevzali zástupcovia spoločností EVPÚ, a.s., Nová Dubnica / ŽOS Vrútky, a.s., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. a REGION INVEST, a.s. Hoci cenu v kategórii medzinárodná kooperácia nezískal žiaden súťažný návrh, minister udelil i štvrté ocenenie. Mimoriadnu cenu súťaže získala spoločnosť Chirana Medical, a.s. za dýchací prístroj CHIRANA AURA s klasickými ventilačnými režimami.

Už štvrtý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2010“ pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Cieľom súťaže je propagovať inovačné aktivity a povzbudiť domáce podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám.

Víťazmi sa stali nasledovné súťažné exponáty:

Kategória: Výrobková inovácia

EVPÚ, a.s., Nová Dubnica / ŽOS Vrútky, a.s., Vrútky za súťažný návrh „Trakčný vozidlový transformátor typu T1T-4900-25/2×1700“

vozidlovy_transformator.jpg

Podstatou inovácie trakčného vozidlového transformátora je obvodové a konštrukčné riešenie aktívnych častí transformátora. Prínosom je vytvorenie transformátora s výkonom o cca 17% vyšším oproti existujúcim, pri pôvodných rozmeroch. Použitie transformátora umožní realizovať dvojsystémové rušne s podstatne vyšším trakčným výkonom oproti doterajším. » »

Kategória: Technologická inovácia

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., za súťažný návrh: „High-tech technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva“

laser_zvaranie_puzdier.jpg

Podstatou inovatívnej technológie je laserové zváranie hexagonálnych absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva s využitím výkonného pevnolátkového lasera novej generácie typu YLR 4500. Novosť a originalita spočíva v novovyvinutom technologickom postupe laserového zvárania puzdier, ktorý umožňuje výrazné zlacnenie výroby, pričom si nevyžaduje použitie žiadnych prídavných materiálov, čím sa znižujú materiálové vstupy a záťaž vonkajšieho prostredia. Využitím laserového generátora sa výrazne redukuje energetická náročnosť, úroveň hluku a zlepšuje sa pracovné prostredie. » »

Kategória: Inovácia služieb

REGION INVEST, a.s., za súťažný návrh „Metodika projektového manažmentu pri riadení investičného diela“

Pri realizácii náročných investičných celkov sa objavuje problém účelného, komplexného, efektívneho a najmä ekonomicky úsporného riadenia diela tak, aby sa chránili záujmy stavebníkov a dodržal previazaný rozsah zákonných predpisov, noriem a postupov. Tomu slúži inovácia – moderný komplexný balík riadiacich a rozhodovacích postupov, informácií a zásahov pri uplatňovaní koncepcií výstavby diel v stavebníctve, energetike, strojárstve, obchode a službách pre výraznú inovatívnu podporu investorov.

Mimoriadne ocenenie

Vzhľadom na vysokú úroveň prihlásených návrhov sa pán minister rozhodol udeliť Mimoriadne ocenenie pre tradičného výrobcu medicínskej techniky CHIRANU Medical, a.s. za súťažný návrh „Dýchací prístroj CHIRANA AURA s klasickými ventilačnými režimami“.

dychaci_pristroj.jpg

Dýchací prístroj CHIRANA AURA je vybavený klasickými ventilačnými režimami, ktoré sú rozšírené o tzv. 3-hladinovú ventiláciu, ventilačnú podporu trvalým prietokom a servo riadenie minútovej ventilácie. Základný prístroj CHIRANA AURA je možné doplniť nadstavbou ProfiLungs, ktorá ako prvá na svete umožňuje spolu s prístrojom (počítačom) asistovanú ventiláciu a optimalizáciu umelej ventilácie pľúc pacienta. » »

Prehľad prihlásených súťažných návrhov

Výrobková inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
BUKOCEL, a.s. Prášková celulóza FABOCEL
ELEKTROKARBON a.s., Topoľčany Uhlíkový klzný kontakt naimpregnovaný meďou
ETOP – TRADING, a.s. Séria trackerov pre automatické sledovanie slnka
EVPÚ a.s. Nová Dubnica / ŽOS Vrútky a.s., Vrútky Trakčný vozidlový transformátor typu T1T-4900-25/2×1700
GRAND POWER s.r.o. Pištoľ GRAND POWER P11 Mk7
GT Systems 2, s.r.o. MONACO® – špecializovaný softvér
CHIRANA Medical, a.s. Dýchací prístroj CHIRANA AURA s klasickými ventilačnými režimami
CHIRANA Medical, a.s. Nová generácia stomatologických súprav CHIRANA Cheese
KOVO s.r.o. Kotol KM 19,8 PMK
K W D s.r.o. Pásový agrolesnícky traktor PAT 030
MEDIA/ST s.r.o. Časopisy, monotematické publikácie
PCLA, a.s. BIOLANOVA – minerálna protiplesňová prímes do cementov
PRODUKT SK s.r.o. Paleta s plnoautomatickou manipuláciou kolies
SEZ Krompachy a.s. Štvorpólové a dvojpólové prúdové chrániče typu PFB4 a PFI3
VAŇO s.r.o Rekuperačný vetrací zónový systém pre nízkoenergetické a pasívne stavby
VUKI a.s. Tepelne vodivá zalievacia hmota na lepenie chladičov
VUZ – Priemyselný inštitút SR Autonómne diagnostické zariadenie EDYSCAN
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. Lineárny polohovací systém lôžka kryomagnetu v urýchľovači CLIC

Technologická inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
AMEC Nuclear Slovakia s.r.o. Technológia in situ spracovania rádioaktívnych a nebezpečných odpadov do matrice SIAL
Aqua-Metal Čistička odpadových vôd po galvanickom pokovovaní
Ing. Jozef Sedlák – Firma SEAK Regulačný systém osvetlenia
IPESOFT spol. s r.o. Ipesoft PM Toolkit (Performance Monitoring Toolkit)
Klaster ORAVA ORAVApass
KM- SYSTÉM, s.r.o. Inovatívna technológia výroby plastových dutých výrobkov
pelicantravel.com, s.r.o. Pelikan Extra
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. High-tech technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva
ROKOSAN Ekologické keratínové hnojivo zhodnocovaním odpadového peria
TERMONOVA, a.s. Technológia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov
ÚMMS Slovenskej akadémie vied Technológia infiltrácie uhlíkových líšt zliatinou medi

Inovácia služby

Súťažiaci Súťažný návrh
BIOMASA, združenie právnických osôb Ekologické teplo z drevného odpadu
Centire s.r.o Portál civitas.sk – jednotné miesto pre elektronickú komunikáciu verejnosti so samosprávou
GiTy – Slovensko, a.s. Videokonferencie ako nástroj podpory vzdelávania, vedy a výskumu
REGION INVEST, a.s. Metodika projektového menežmentu pri riadení investičného diela
Zdravé stránky s.r.o. Portál www.adtesty.sk

Medzinárodná kooperácia

Súťažiaci Súťažný návrh
Allexis, s.r.o Manažérsky kurz Transfer of Best Practices and Innovation – TRABEIN
Neuherz&Partner s.r.o. SOnTran (System for Online Translation)