Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2012

 

Flexibilita, presnosť, spoľahlivosť a ekologickosť. To sú príklady inovatívnych vlastností, vďaka ktorými dokázali firmy presadiť na trhu svoje výrobky a služby. Ich inovatívny prístup ocenil minister hospodárstva SR. Nechajte sa inšpirovať inovatívnymi činmi roka 2012.   

O ocenenie, ktoré má propagovať inovatívne riešenia slovenských firiem z roku 2012, sa  uchádzalo celkom 38 riešení. Tie najzaujímavejšie počas 6. ročníka súťaže vybrali zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Zväzu priemyslu Slovenska a Slovenskej živnostenskej komory. Ocenenia v súťaži “ Inovatívny čin roka 2012″ odovzdal víťazom 21. mája 2013 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

SIEA_Inovativny_in_roka_2012_03.jpgSIEA_Inovativny_in_roka_2012_04.jpgSIEA_Inovativny_in_roka_2012_05.jpg

Ocenenia boli udeľované v štyroch kategóriách

Výrobková inovácia – 17 súťažiacich riešení

Technologická inovácia – 6 súťažiacich riešení

Inovácia služby – 11 súťažiacich riešení

Medzinárodná kooperácia – 4 súťažiacich riešení

Ocenené boli nasledovné riešenia

Kategória: Výrobková inovácia

VIPO, a. s. 

Strojná linka – DUPLEX APEX TRUCK

Ocenené strojné zariadenie umožňuje výrobu polotovarov používaných pri zhotovovaní nákladných pneumatík. Inovácia spočíva v plnom automatizovaní technologického procesu aplikácie dvojzložkového jadrového profilu (duplex) na pätkové lano nákladnej pneumatiky. Vďaka automatizovaniu procesu sa zlepšila kvalita spoja a výrazne klesol počet nepodarkov a nespotrebovaného vstupného materiálu. Týmto zariadením sa spoločnosť VIPO a.s. zaradila medzi svetových výrobcov tohto typu stroja s vysokou pridanou hodnotou. Zariadenie spĺňa vysoké nároky popredných výrobcov pneumatík na kvalitu a stabilitu procesu výroby.

Kategória:Technologická inovácia

PR Krajné s.r.o.,
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. Svit

Komplexná linka spracovania na materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov

Unikátna technologická linka umožňuje komplexne bez podstatnej selekcie spracovať rôzne typy textilných materiálov používaných v automobiloch. Spracovanú surovinu následne zapracováva do finálneho  produktu – zvukovo a tepelno izolačnej dosky STERED. Linka dokáže recyklovať aj doteraz materiálovo nezhodnocované textilné odpady z výroby nových autodielov alebo z likvidovaných starých vozidiel. Umožňuje zhodnotiť až 85 % prijatého odpadu. Nový technologický postup  a technológiu spracovania a vývoja zvukovo izolačných tepelno izolačných dosiek pripravovala spoločnosť PR Krajné. VÚCHV, a.s., je  generálny dodávateľ technologickej linky.

Kategória: Inovácia služby

Národný energetický klaster NEK, združenie právnických osôb

Moderný organizačný modul pre koperáciu a riadenie projektov energetiky a ekológie
Komplexný balík riadiacich a rozhodovacích postupov, informácií a zásahov pri uplatňovaní koncepcií výstavby diel v stavebníctve, energetike, strojárstve, obchode a v službách umožnuje účelné, komplexné, efektívne a najmä ekonomicky úsporné riadenia tak, by sa chránili záujmy stavebníkov a dodržal previazaný rozsah zákonných predpisov, noriem a postupov. Originalita spočíva v synergickom a vzájomne prepojenom súbore pravidiel a riešení. Súčasťou je vypracovaný univerzálny manuál obsahujúci náplň činností, kompetencie a zásahy jednotlivých zložiek systému, ich modulárnosť, kombinácie a kompatibilitu s jestvujúcimi zaužívanými riadiacimi systémami manažmentu firiem prevádzkujúcich a produkujúcich energie a ekologické vplyvy.

Kategória: Medzinárodná kooperácia

Žilinská univerzita v Žiline

Mikrofluidický čip pre izoláciu rakovinových buniek zo vzorky krvi

Regulovateľný mikrofluidický čip slúži na izoláciu cirkulujúcich rakovinových buniek zo vzorky krvi. Takéto bunky, šíriace rakovinu, sa v pomere ku krvinkám vyskytujú veľmi zriedkavo – 1:500000. Ich analýza pomocou mikrofluidických čipov otvára nové možnosti pre diagnostiku a personalizovanú liečbu pacientov. Čip, ktorého vnútro pozostáva z množstva mikrokanálikov, funguje ako miniatúrna pasca, zadržiavajúca rakovinové bunky. Povrch mikrokanálikov býva potiahnutý protilátkami, zvyšujúcimi pravdepodobnosť, že sa rakovinové bunky zachytia. Steny mikrokanálov sú vyrobené z magneticky aktívnych polymérov, čím je možné geometriu kanálov meniť. Stačí dať zariadenie do vonkajšieho magnetického poľa, polyméry sa vhodným spôsobom zdeformujú, a tým buď zväčšia alebo zmenšia priemer mikrokanálov.

Mimoriadne ocenenie

Výrobková inovácia

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ

Automatizovaný technologický komplex PZ VESSELWELD 2000
Pracovisko je určené na výrobu veľkokapacitných nádrží s univerzálnym využitím. Pozostáva zo zváracieho portálu s kladkovými polohovadlami a mobilného zváracieho a rezacieho stendu s robotickým ramenom. Zvárací portál  je určený na výrobu cylindrických plášťov nádob zo skružených lubov s priemerom 0,6-2,5 m a dĺžky do 7 m z uhlíkových, chrómniklových a duplexných ocelí. Luby sú zvárané v horizontálnej polohe metódou TIG z vnútornej koreňovej strany a metódou MIG/MAG z vonkajšej strany nádoby. Nastavenie zváracieho horáka na zvarovú medzeru je realizované online pomocou optického pozorovacieho systému.

Technologická inovácia

ECOWA, a.s.

Domová čistiareň odpadových vôd – ECOWA 6

Zariadenie ECOWA 6 je určené na čistenie splaškových odpadových vôd z domácností, rekreačných zariadení a malých prevádzok. Pracuje na plne biologickom princípe, bez pridávania chemických, alebo iných činidiel. Pre život a rozmnožovanie sa baktérií realizujúcich biologický proces čistenia je vďaka použitej technológii potrebné dodať len splašky a čerstvý vzduch. Gravitačne natekajúce splaškové vody sú vnútornou, patentovanou technológiou usmerňované v sústave jednoduchých komponentov zariadenia tak, aby vytekala vyčistená voda splňujúca podmienky vodného zákona pre vypúšťanie do povrchových tokov a do pôdy.

Inovácia služby

GreenWay Operator a.s.

Služba elektrickej mobility

Ekologická preprava tovaru prostredníctvom elektromobilov, ktorá je ekonomicky porovnateľná s prevádzkou s dieslovými autam. To sú hlavné výhody služby,  za ktorú získala mimoriadne ocenenie spoločnosť GreenWay Operator. Pri dlhodobom prenájme elektromobilov v kategórii do 3,5t majú zákazníci k dispozícii predplatený počet kilometrov a v rámci základného poplatku aj používanie staníc na výmenu batérií, spotrebovanú elektrickú energiu, servis, poistenie, dane a poplatky, dispečing, monitoring a náhradné vozidlo. Elektromobily majú dojazd cca 200 km a po vybití ich batérie je možné túto jednoducho na stanici vymeniť, a to aj opakovane. Spoločnosť GreenWay Operator, a.s. v súčasnosti disponuje dvomi stanicami na výmenu batérií v elektromobiloch a to v Bratislave a Nitre.

Prehľad prihlásených súťažných návrhov

 Výrobková inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
Fruit Distillery Cooperation s.r.o. Citrusový rad prémiových destilátov
FuturoLighting, s.r.o. Catherina Square, inteligentné LED svietidlo
I. TRAN., s. r. o. Kolekcia vyrobkov s tefltfnovou fpravou
Ing. Martin Gecík Homokinetický kĺb novej konštrukcie
K W D  s.r.o. Dieselové lokomotívy DS 14-600 a DS 22-600 s prevádzkovou hmotnosťou 14 a 22 t
Niko invest s.r.o. Rodinný dom energetickej triedy A0
Považská cementáreň, a.s., Ladce H-Cement H-Cement
Prvá zváračská, a. s. Automatizovaný technologický komplex PZ VESSELWELD 2000
Technologica, s.r.o. Automatické posuvné dvere Smart slide®
Transmisie engineering, a.s. Dvojstupňová násuvná planétová prevodovka určená pre pohon závitovkového čerpadla
Trulík Medical Technology s.r.o. Ortopedická palica s nastaviteľnou dĺžkou
VIPO a. s. Strojná linka – DUPLEX APEX TRUCK
VÚKI, a.s. Špeciálne káble pre fotovoltaické elektrárne Fotoflex Z1 (1,5-10) mm2
VUPC a.s. Ekologická izolačná doska z vrstvenej vlnitej lepenky
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Multifunkčná textília s hydrofóbnou, samočistiacou a antimikrobiálnou nanoúpravou
VÝVOJ Martin, a.s. TATRAPAN 8×8 CC – nosič kontajnerov
Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s. MVTV 02. 1- montážny vozeň trakčného vedenia

 
 


Technologická inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
Aqua – Metal Technológia na výrobu zinkových a cínových anód
ECOWA, a.s Domová čistiareň odpadových vôd ECOWA 6
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Secure Sign – displej s dotykovým panelom a podpisovým tabletom
Považská cementáreň, a.s., Ladce Lamix LAMIX – technológia využitia priemyselných odpadov
PR Krajné + VÚCHV, a.s. Komplexná linka spracovania na materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov
Software-Industry, s.r.o. Integrovaný systém pre výrobu a logistiku (ILOS)

Inovácia služby

Súťažiaci Súťažný návrh
Dávid Brňák – L.I.S.T. Kurz anglického jazyka v rámci rozvoja osobnosti pre úplných začiatočníkov
GreenWay Operator a.s    Služba elektrickej mobility
MEDIA/ST,s.r.o e-produkty Media/ST
Národný energetický klaster NEK                                              Moderný organizačný modul pre kooperáciu a riadenie projektov energetiky a ekológie
Neuherz & Partner s.r.o. MKSD: v rámci webovej aplikácie umožňuje multi – užívateľské on-line komentovanie a schvaľovanie PDF dokumentov
Peter Vaněk – Dobré služby Medvedia štôlňa – sprístupnené staré banské dielo
RECAGENT, s.r.o. Integrovaný systém sprostredkovania zamestnania
Regionálna  agentúra pre cestovný ruch  Banská Bystrica Excelsus – systém hodnotového značenia produktov v cestovnom ruchu
retail.bi s.r.o ProfitUp
TrashOut, s.r.o. Nástroj na lokalizáciu a následnu prevenciu voči nelegálnym skládkam odpadu)
Západoslovenská energetika, a.s. Energia zblízka – výchovno-edukatívny projekt pre žiakov

Medzinárodná kooperácia

Súťažiaci Súťažný návrh
DVSK, s.r.o. DTA – Document Text Analyzer
Univerzál Slovakia, s.r.o. závod INFRACLIMA Celoročné kontrolované udržiavanie tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vnútornom prostredí budov
Žilinská univerzita v Žiline Vagón pre prepravu nákladov v intermodálnej doprave v Európe
Žilinská univerzita v Žiline Mikrofluidický čip pre izoláciu rakovinových buniek

 

 

Články o ocenených inovatívnych aktivitách

Holding z USA chce Slovákov
(Hospodárske noviny, 22.5.2013, Petra Jamrichová)
Slováci sú unikátni. Vyvinuli pascu na rakovinu 

(Hospodárske noviny, 26.5.2013, Vladimír Turanský)

Slováci vyvinuli automat za milión. Nahradil ľudí

(Hospodárske noviny, 3.6.2013, Tatjana Rundesová)

Cena Inovatívny čin roka 2013 pre VÚCHV vo Svite 

(www.podtatransky-kurier.sk, 7.1.2014, Eva Potočná)

Prístroj zo Žilinskej univerzity izoluje rakovinu 

(www.zilinadnes.sk, 30.5.2013)