Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2017

V 11. ročníku súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, titul Inovatívny čin roka získali medicínske, environmentálne a softvérové inovácie. O ocenenie sa uchádzalo 42 spoločností. Cieľom súťaže Inovatívny čin roka je nielen povzbudiť podnikateľské subjekty a fyzické osoby k inovatívnym aktivitám, ale aj zviditeľniť riešenia, ktoré sú jednoducho výnimočné.

Zástupcovia víťazných spoločností si ceny prevzali dňa 22. mája 2018 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

ocenenie inovatívny čin 2017

Súťažilo sa v troch kategóriách:

VÝROBKOVÁ INOVÁCIA – 18 prihlásených inovácií

TECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA – 15 prihlásených inovácií

INOVÁCIA SLUŽBY – 9 prihlásených inovácií

Výrobková inovácia

Inovacia_sluzby_2017.jpg

1. miesto
CEIT Biomedical Engineering, s. r. o.
Implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu – náhrada medzistavcovej platničky
Novo vyvinutý typ medzistavcovej platničky s poréznou štruktúrou, ktorá podporuje osteosyntézu kostného tkaniva. V roku 2017 sa uskutočnila pilotná operácia náhrady medzistavcovej platničky na mieru. Firma patrí medzi európsku a svetovú špičku vo výrobe implantátov na mieru a jej produkty je možné nájsť od Latinskej Ameriky až po Áziu.

2. miesto
Martin Belavý-KOVOEFEKT
Klávesnica HandCubeKeys k počítaču pre hendikepovaných ľudí
HandCubeKeys je v praxi bezkontaktnou programovateľnou klávesnicou k PC vyrobenou z kvalitného dreva, určená pre ľudí s telesným, mentálnym alebo zrakovým postihnutí. Je tiež použiteľná ako didaktická pomôcka pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, u ktorých hravou formou pomáha rozvíjať kreativitu.

3.miesto
Považská cementáreň, a.s., Ladce
TRITECH, betón s využitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu
Technológia TRITECH využíva miesto skládkovania stavebného odpadu, ktorý výrazným spôsobom zaťažuje životné prostredie, jeho recykláciu do betónu novej generácie. Týmto spôsobom šetrí životné prostredie, znižuje náklady a zvyšuje kvalitatívne parametre klasického betónu.

Technologická inovácia

Technologicka_inovacia_2017.jpg

1. miesto
Sensoneo, j. s. a.
Sensoneo smart manažment odpadov
Táto technológia prináša revolučný nový spôsob manažmentu odpadov, ktorý snúbi najmodernejšie technológie so znalosťou problematiky odpadového hospodárstva. Nasadenie tohto riešenia prináša takmer okamžitý efekt úspory minimálne 30 % nákladov na zvoz odpadu, pričom rovnaké percento prináleží aj zníženiu ekologickej a dopravnej záťaže.

2. miesto
Mymedia s.r.o.,
Hybridný polymérny materiál pre 3D tlač
Ide o špeciálny tlačový materiál určený pre 3D tlačiarne. Obsahuje uhlíkové vlákna, ktoré zaručujú vysokú pevnosť vytlačeného produktu, zároveň pri jeho nízkej hmotnosti. V porovnaní s už dostupnými tlačovými strunami obsahujúcimi uhlíkové vlákna dosahuje úsporu cca 15-20% hmotnosti výsledného produktu pri jeho vyššej pevnosti a zároveň kvalitnejšom vzhľade povrchu produktov.

3. miesto
Volkswagen Slovakia, a.s.
Virtuálny montážny tréning
Virtuálny montážny tréning predstavuje počítačom generované prostredie, ktoré výrobným spolupracovníkom spoločnosti Volkswagen Slovakia umožňuje prostredníctvom jeho zmyslov vnímať prostredie ako reálne a tak vstupovať do vzájomnej interakcie s ním. Aplikácia zabezpečuje optimalizáciu školiaceho procesu. Nahrádza fyzické tréningové vozidlá virtuálnymi a šetrí materiály potrebné na ich výrobu.

Inovácia služby

Inovacia_sluzby_2017.jpg

1. miesto
HRDLIČKA – Slovakia s. r. o.
UtilityReport

Webová služba, aplikácia pre hromadné podanie žiadosti k existencii inžinierskych sietí pre účely stavebného konania (procesu), ktorá vyhodnocuje kolíziu medzi záujmovým územím žiadateľa a majetkom správcu inžinierskych sietí. Hlavnými prínosmi danej služby sú: jednotné miesto pre hromadné podanie žiadosti všetkým správcom inžinierskych sietí naraz, výrazná úspora času, t. j. online žiadosť a hlavne to, že žiadosť je možné vytvoriť z pohodlia domova alebo kancelárie.

2. miesto
CEIT, a.s.
CEIT Smart Factory
CEIT Smart Factory predstavuje komplexné riešenie pre Inteligentný podnik budúcnosti. Je symbiózou digitálneho, reálneho a virtuálneho podniku. Zahŕňa digitalizáciu a plánovanie výrobného či logistického konceptu v 3D prostredí, overenie s podporou dynamickej simulácie, virtuálny tréning a implementáciu navrhnutých riešení v podnikovom prostredí – od nasadenia komplexných automatických logistických systémov až po dodanie na mieru navrhnutých výrobných liniek.

3. miesto
Prediqt, s.r.o. (Aspiro, a.s.)
Platforma DataCity
DataCity je dátová informačná on-line platforma mesta, ktorá umožňuje mestu nastaviť merateľné ciele prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti mesta vo vybraných oblastiach. Platforma je zároveň miestom, kde má občan príležitosť participovať na riadení mesta – prostredníctvom mobilnej aplikácie hodnotiť a sledovať plnenie rozvojových cieľov mesta a spolupodieľať sa na rozhodovaní o prioritách mesta.

Prehľad prihlásených súťažných návrhov

Výrobková inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. Implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu – náhrada medzistavcovej platničky
Ecoheart s.r.o. Drevené zubné kefky
Embraco Slovakia, s.r.o. Kompresor EMC R290: vysokoúčinné propánové riešenie pre komerčné chladenie
EVPÚ, a.s. Menič napajácej stanice MSN1000
Helios Lighting s.r.o. Priemyselné LED svietidlo HYDRA
HERN s.r.o. Výrobná linka – učebná pomôcka pre technické školy
IQ Brands s.r.o. IQBottles – zdravé pitie hrou
KWD s.r.o. Kombinovaná pogumovacia linka Thajsko
Martin Belavý – KOVOEFEKT Klávesnica HandCubeKeys k počítaču pre hendikepovaných ľudí
Mymedia s.r.o. 3D tlač sochy českého básnika Jiřího Wolkra v životnej veľkosti
PeWaS s.r.o. Pewas Aquaholder TM Seed
Považská cementáreň, a.s.,Ladce TRI TECH
Strojnícka fakulta Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (SjF STU)
Guľový peletovací lis
Sylex s.r.o. Automatizovaný monitorovací systém založený na opto-vláknovej technológii FBG
Tntech s.r.o. Univerzálny merací modul priemyselnej zbernice 1-wire
UNIZA – ŽILINSKÁ UNIVERZITA V Žiline Zariadenie na využitie odpadového tepla z klobúka elektrickej oblúkovej pece
VUKI a.s. Nové káble pre spoľahlivý prenos energie a signálu v budovách a ďalších inžinierskych stavbách spĺňajúce CRP legislatívu EÚ
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. Polymérne koncentráty pre bezpečnostné aplikácie COLORSVIT PROTECT

 

Technologická inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
Brainware s.r.o. YesElf
CEIT, a.s. CEIT TABLE VR 3.3.0
COPYVAIT s.r.o. REHABILITAČNÁ SENZORICKÁ STANICA
eDocu a.s. eDocu Smart Product
Financie.online SK s.r.o. FinBot – Digitálny finančný asistent
HERN s.r.o. Multigeneračná jednotka
Mymedia s.r.o. Mymedia s.r.o. Hybridný polymérny materiál pre 3D tlač
NICRAM, s.r.o. GREEN POWER (Progresívna technológia revitalizácie lesného a vodného hospodárstva)
REFIL CASE, s.r.o REFIL CASE – nevratné plastové obaly
SAGA SAGA Pásová pec pre vypaľovanie zlata, platiny a sklárskych farieb
Sensoneo, j.s.a. Sensoneo smart manažment odpadov
UNIZA Inteligentný odev na monitoring biodát človeka
Volkswagen Slovakia, a.s. (VW SK) Elektronizácia papierovej dokumentácie – Porsche
Volkswagen Slovakia, a.s. (VW SK) Virtuálny montážny tréninig
BYTKOMFORT, s.r.o. Optimalizácia výroby tepla elektrokotlom s možnosťou znižovania regulačnej odchýlky

 

Inovácia služby

Súťažiaci Súťažný návrh
Súťažiaci Súťažný návrh
BodyFix Technologies s.r.o. BodyFix
CEIT, a.s. CEIT Smart Factory
Grantexpert s.r.o. www.grantexpert.sk
HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. UtilityReport-https://www.mawis.sk/sluzby/utilityreport/                                                      
Národný energetický klaster NEK Leadership Program ENERGOFUTURA 2017
Prediqt, s.r.o. (Aspiro, a.s.) Platforma DataCity
SINO s.r.o. IKT učebňa SINO ZEROclient
Volkswagen Slovakia, a.s. (VW SK) Systém na analýzu veľkých dát