Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2016

Plne automatizovaný komplex určený na zváranie hliníkových komponentov do elektromobilov.  Digitálna kópia výrobného procesu, vďaka ktorej je možné zvýšiť produktivitu práce o desiatky percent. Informačný systém monitorovania pohybu autobusov zvážajúcich pracovníkov, ktorý umožňuje operatívne plánovanie zmien na výrobných linkách. To sú riešenia, ktoré získali najvyššie ocenenia ministra hospodárstva v troch kategóriách Inovativneho činu roka 2016.

O ocenenie, ktoré má za cieľ propagovať inovatívne riešenia slovenských firiem z roku 2016, sa uchádzalo celkom 31 projektov. Tie najzaujímavejšie počas 10. ročníka súťaže vybrala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenského živnostenského zväzu.

V zmysle štatútu súťaže boli ocenení autori troch najlepších riešení v troch kategóriách:
Výrobková inovácia – 10 prihlásených inovácií
Technologická inovácia – 14 prihlásených inovácií
Inovácia služby – 7 prihlásených inovácií

Výrobková inovácia

Inovativny_cin_2016_technolog_i.jpg

1. miesto
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Elektrónovo lúčový zvárací komplex „PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM IG“
Komplex je určený na plne automatizované kadenčné zváranie sériových komponentov vyrábaných z hliníkových zliatin určených pre nezávislé kúrenia elektromobilov. Zváracie zariadenie je navrhnuté na dokonalé spojenie minimálne dvoch súborov výmenníka tepla pri dosiahnutí kapacity zváraných dielov v počte 100 000 ks/rok. V ohnisku elektrónového lúča vzniká vysoká koncentrácia rýchlych elektrónov, ktoré pri dopade na miesto zváraného spoja odovzdávajú svoju kinetickú energiu, čím spôsobujú lokálny ohrev v mieste styku.

1_zvaracska_1.jpg1_zvaracska_2.jpg

2. miesto
EVPÚ, a.s. 
Viacsystémový menič pre napájanie chladiarenských kontajnerov
Viacsystémový menič slúži na napájanie chladiarenských kontajnerov prepravovaných nákladnými vozňami po železnici. Umožňuje zefektívnenie prepravy kontajnerov, lebo pre zabezpečenie stabilnej teploty v priestore tovarov využíva napájanie z priebežného vedenia vlaku, čím nahrádza generátory so spaľovacím motorom.

3. miesto
VUKI, a.s.
Ekologický impregnant NAB/UV-1K pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením
Hlavné výhody nových typov ekologických impregnantov sú väčšie mechanické spevnenie, teplotná odolnosť a nižšie straty odkvapom v peci. Pri ich použití nie je potrebné prídavné spaľovacie zariadenie pre emisie ani nevýbušné vyhotovenie výrobných zariadení. Pri vytvrdzovaní umožňujú výraznú úsporu elektrickej energie.

Technologická inovácia

Inovativny_cin_2016_vyrobkova_i.jpg

1. miesto
SOVA Digital, a.s. a Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity 
Digitálne dvojča
Koncept je postavený na digitálnej kópii reálneho procesu, z ktorého sa kontinuálne zbierajú dáta, a tie sa v digitálnej kópii spracujú. Systém bol vyvinutý spoločne a.s. SOVA Digital a Strojníckou fakultou STU. Digitálne dvojča samo o sebe umožňuje meniť parametre modelu a analyzovať rôzne stavy, ktoré nastavajú v reálnej výrobe. Aplikácia dvojčaťa je vo výrobných procesoch rýchlo realizovateľná, nie je príliš nákladná. Digitálne dvojča prináša okrem zvyšovanie produktivity existujúcich procesov, odstraňovanie úzkych miest vo výrobe, znižovanie nákladov a pružnú reakciu na zmeny.

digitalne_dvojca1.jpgdigitalne_dvojca3.jpg

2. miesto
SAGA
Invertorové riadenie tavenia skla
Každá silit molybdénová slučka je riadená invertorom. Jeho súčasťou je procesorová jednotka, ktorá sa stará o udržanie nastavenej teploty a zároveň komunikuje s centrálnou riadiacou jednotkou. Takýchto procesorových jednotiek môže byť zaradených pod centrálnu riadiacu jednotku väčšie množstvo. Na grafickom rozhraní centrálnej riadiacej jednotky je zobrazený celý technologický dej v reálnom čase. Zároveň cez internet môže podávať informácie o sebe poverenej osobe.

3. miesto
BIONT, a.s.
Produkčný terč určený pre diagnostiku onkologických ochorení
Cieľom návrhu, výroby a optimalizácie bolo, aby takýto terč umožnil prípravu rádiofarmák pre troch pacientov naraz, čo trojnásobne zvýšilo produktivitu práce. Navrhol a vyrobil sa veľkoobjemový terč so špecifickou konštrukciou chladenia, kde sa optimalizovali parametre výberu terčových fólii, energie protónov a úpravy vnútorných povrchov chemickým leštením.

Inovácia služieb

Inovativny_cin_2016_i_sluzieb.jpg

1. miesto
Volkswagen Slovakia, a.s. 
Management autobusových liniek
Komplexný informačný systém, ktorý pomocou GPS nástrojov monitoruje a vyhodnocuje pohyb asi 40 zmluvných autobusov prepravujúcich cca 8 000 zamestnancov Volkswagen Slovakia na trojzmennú prevádzku z rôznych miest Slovenska. Systém poskytuje informácie o polohe vozidla, kritických dopravných situáciách, meškaniach či obsadenosti vozidla. Na ich základe je možné realizovať potrebné organizačné opatrenia a operatívne plánovanie jednotlivých zmien na výrobnej linke. Výsledkom je predovšetkým plynulá produkcia bez výpadkov. Ďalším pozitívom je najmä znižovanie emisií a kompletné odstránenie papierovej formy identifikácie zamestnancov pri nástupe do autobusov.

volkswagen_1.jpgvolkswagen_2.jpg

2. miesto
KPS A-Z, s.r.o.
Produktový balík služieb ECO & ENERGY INNOVATION
Predstavuje moderný balík služieb obsahujúci systematicky koncipovaný a ucelený rozsiahly systém koordinačných, vzdelávacích a monitorizačných pravidiel a manuál pre efektívnu tvorbu a riadenie investičných projektov v oblasti ekológie a energetiky. Ide svojim obsahom o inováciu vysokého rádu s proexportným určením a vývozom know-how v rámci priorít Slovenska.

3. miesto
PROROZVOJ, s.r.o.
Webový portál E-PRO
Je inovatívny druh webovej služby, ktorá je určená pre samosprávy. Vďaka nemu ušetria množstvo času a aj financií pri tvorbe a následnej práci s týmito pre nich povinnými materiálmi. Strategické dokumenty, o ktorých verejnosť v súčasnosti bohužiaľ vie len veľmi málo, budú vďaka portálu E-PRO zrozumiteľnejšie aj pre bežných ľudí. Jednou z plánovaných ďalších funkcií E-PRO je umožnenie prístupu všetkým ľuďom, ktorí tu budú môcť pripomienkovať a komentovať dokumenty jednotlivých obcí a miest.

Prehľad prihlásených súťažných návrhov

Výrobková inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
ETOP ENERBANK
EVPÚ, a. s. Viacsystémový menič pre napájanie chladiarenských kontajnerov prepravovaných po železnici
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a. s Elektrónovolúčový zvárací komplex „PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM 1G“
VUKI a.s. Ekologický impregnant NAB/UV-1K pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením
COMBLAX s.r.o. GCVJ – Univerzálny kĺb s homokinetickými vlastnosťami
HELSKE, s.r.o. Nová generácia omietkových produktov Helske na báze nanoštruktúr pre progresívne riešenie technických zariadení a objektov
ENERGODYN, s.r.o. Rýchlo montovateľný oceľový stožiar VVN 110 kV
INNOV8 s.r.o. ERGOVIA
HERRN s.r.o. JUT – jednoduchý univerzálny tester
SjF STU v Bratislave Mobilné modulárne protipovodňové zábrany vyrobené z recyklovaných plastov

 

 

Technologická inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
BIONT, a.s. Produkčný terč určený pre diagnostiku onkologických ochorení
HOFITECH, s. s r.o. Miniaturizovaný generátor elektrostimulačných signálov na svaly“
SOVA Digital a.s. Digitálne dvojča
Mymedia, s.r.o. 3D tlačiareň Quadron 1001
M2Ms, spol. s r.o. Manipulácia podľa svetla (M2L)
Enics Slovakia, s.r.o. Aplikácia techník optimalizácie a zoštíhľovania na výrobnú linku ovládania lodných motorov
VW SK Inteligentná rukavica
Enics Slovakia s.r.o. Elektronizácia papierovej dokumentácie vo výrobe
SAGA Invertorové riadenie tavenia skla
CEIT Optimalizácia technológie výroby monokryštálov zafíru
Enics Slovakia, s.r.o. Aplikácia techník optimalizácie a zoštíhľovania výroby na linku finálnej montáže regulátorov chladiacich zariadení
Enics Slovakia, s.r.o. Aplikácia techník optimalizácie a zoštíhlovania výroby na linku finálnej montáže ovládacích jednotiek
NASA SLOVAKIA,s.r.o PICK TO LIGHT INDUSTRY 4.0

Inovácia služby

Súťažiaci Súťažný návrh
PROROZVOJ, s. r. o Webový portál E-PRO
VW SK Management autobusových liniek
orchIDEAS s.r.o. Rozšírenie Dobromat.sk do internetového prehliadača
CEIT, a.s. Aplikácia CERAA (CEIT Ergonomics Analysis Application)
STRATEGOS, s.r.o. Portál riešení pre štrukturálne fondy-www.europodpora.sk
Mgr. Alena Mačejková – ŠTÚDIO 27 Informačná ročenka PRIEMYSELNÉ INOVÁCIE – Strojárstvo a súvisiace odvetvia priemyslu
KPS A-Z, s.r.o. PRODUKTOVÝ BALÍK SLUŽIEB ECO & ENERGY INNOVATION

 

 

 

 

 

 

Mediálny partner:

HN_HOSPODARSKE_NOVINY_logo.png

Články o ocenených inovatívnych aktivitách: