Výzva IPCEI 2021

Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky

Názov výzvy
Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky
Vyhlasovateľ výzvy (zodpovedný orgán): Slovenská inovačná a energetická agentúra
Typ výzvy: Národný výberový proces kandidátov na účasť na IPCEI projektoch v oblasti mikroelektroniky
Dátum vyhlásenia: 26. februára 2021
Dátum uzávierky:  23. marca 2021, 16.00 hod. (aktualizované, pôvodne 22. marca 2021)
Kontakt Email ipceime@siea.gov.sk
Komunikačný jazyk projektu
Angličtina
Prihlasovanie projektov: IPCEI registračný formulár
Sprievodné podujatie: Workshop: Ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti mikroelektroniky

Dátum: 16.3.2021

Slovenská republika si uvedomuje strategický význam mikroelektroniky, a preto  Slovenská inovačná a energetická agentúra, poverená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, vyhlasuje výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na IPCEI projektoch v oblasti mikroelektroniky. Cieľom IPCEI v mikroelektronike je zvýšiť bezpečnosť a udržateľnosť mikroelektronických komponentov v Európe podporou integrácie a výroby riešení na podporu európskeho priemyslu v oblastiach, v ktorých je Európa silne závislá a zabezpečiť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ na globálnom trhu, vrátane (ale nie výlučne) v oblastiach dizajn procesorov a čipov pre umelú inteligenciu (AI); návrh čipov pre komunikáciu (5G, 6G a ďalšie) a konektivitu; vývoj a výroba týchto čipov v Európe; pokročilé technológie púzdrenia pre heterogénnu integráciu a polovodičové substráty pre rádiofrekvenčnú  a výkonovú elektroniku.

 

Kompletné znenie výzvy:

Vzory dokumentov pre notifikačný proces:

Iné súvisiace dokumenty a odkazy k výzve:

Ďalšie súvisiace informácie:

Harmonogram pre IPCEI v oblasti mikroelektroniky