Zelenšia ekonomika vďaka aplikácii v našom telefóne?

SIEA ako súčasť konzorcia medzinárodného projektu JET4CE, Interreg Central Europe, spolu s asociovaným partnerom projektu BBSK, spolupracuje na vývoji mobilnej aplikácie na mapovanie klimatických výziev.

Cieľom je dekarbonizácia ekonomiky naprieč všetkými skupinami obyvateľstva, vrátane tých najzraniteľnejších (marginalizované skupiny obyvateľstva častokrát postihnuté energetickou chudobou).

Aplikácia slúži na zber informácií o klimatických výzvach krajinami Strednej Európy a identifikuje ich potenciálne nepriaznivé účinky na zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Popri tom konzorcium projektu pracuje na novom softvéri, ktorý bude analyzovať náklady a prínosy jednotlivých technológií výroby, distribúcie a využívania energie z pohľadu spravodlivej energetickej transformácie. Takéto hodnotenie je možné aplikovať na najnovšie technológie ako sú IoT, big data, inteligentné merače a termostaty, či optimalizáciu riadiacich procesov.

Pomocou zaznamenávania nedostatkov v spotrebe energie, znečisťovania životného prostredia a ďalších tipov a postrehov sa bude môcť do procesu dekarbonizácie ekonomiky a zefektívnenia využívania energií každý, kto vlastní inteligentný mobilný telefón.