Medzinárodný projekt REC4EU zmapoval príležitosti a obmedzenia pre energetické komunity v zahraničí a na Slovensku

Pomôcť pri vzniku a udržateľnom fungovaní energetických komunít je cieľom medzinárodného projektu REC4EU, na ktorom sa podieľa aj SIEA. Na druhom projektovom workshope boli predstavené výsledky SWOT analýzy mapujúcej fungovanie energetických komunít v zahraničí a na Slovensku, príklady z praxe a tiež pripravované podporné mechanizmy.

Medzinárodný projekt UnicornQuest začína hľadať perspektívne startupy

Prilákať a udržať podnikateľské talenty a znížiť odliv perspektívnych začínajúcich podnikov z Európy je zámerom medzinárodného projektu UnicornQuest, ktorý je financovaný z programu Interreg Europe. Slovensko v projekte zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Projekt REC4EU predstavil možnosti rozvoja energetických spoločenstiev na Slovensku

Energetické spoločenstvá na Slovensku bola téma workshopu, ktorý pre špecialistov z tejto oblasti zorganizovala 16.6.2023 v rámci medzinárodných projektov REC4EU a Zelená dohoda pre budovy Slovenská Inovačná a energetická agentúra.

Projekt REC4EU predstavil na konferencii „Budúcnosť regionálnej energetiky“ prínosy energetických spoločenstiev

Zámery a ciele medzinárodného projektu „Renewable Energy Communities for EU regions“ (REC4EU) boli prezentované na konferencii na tému Budúcnosť regionálnej energetiky, ktorú v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

SIEA zverejnila manuál pre dodávateľov k poisteniu energetických úspor v malých a stredných podnikoch

Dodávate pre malé a stredné podniky energeticky účinné riešenia, pri ktorých sa investície splatia z úspor? SIEA zverejnila manuál pre dodávateľov vysokoúčinných technológií k poisteniu energetických úspor v podnikoch, ktoré znižuje investičné riziká.

Aké sú výhody a obmedzenia obnoviteľných zdrojov energie? Zapojte sa do prieskumu medzinárodného projektu SHREC

Obnoviteľné zdroje energie majú svoje výhody, ale aj obmedzenia. Do akej miery ich poznáme a čo od nich očakávame mapuje medzinárodný projekt SHREC, na ktorom sa podieľa aj SIEA.

Medzinárodný projekt SHREC, ktorý priblížil skúsenosti energetických komunít v zahraničí, sa blíži do finále

Zvýšenie povedomia o energetických komunitách prostredníctvom zdieľania príkladov dobrej praxe bolo na Slovensku hlavným cieľom medzinárodného projektu SHREC, na ktorom sa podieľa aj SIEA. Záverečná konferencia projektu sa konala 20. marca 2023  v Bruseli.

Projekt LEAP4SME pripravil praktickú príručku pre energeticky efektívnejšie podnikanie

Pomoc pri identifikácii príležitostí, ako môžu malé a stredné podniky znížiť spotrebu energie, ponúka medzinárodný projekt LEAP4SME, na ktorom spolupracuje aj SIEA. K dispozícii je praktická príručka pre energeticky efektívnejšie podnikanie – Energetické audity.

Na konferencii Efektívne zásobovanie teplom boli prezentované aj príklady fungovania energetických spoločenstiev v zahraničí

Koncept energetických spoločenstiev a príklady dobrej praxe ich fungovania v rôznych európskych regiónoch a mestách odprezentoval slovenský tím medzinárodného projektu SHREC počas odbornej konferencie s názvom „Efektívne zásobovanie teplom“, ktorú organizovala SIEA v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU.

Ako sa darí energetickým spoločenstvám v zahraničí

Trend využívať efektívne lokálne zdroje a spotrebovávať energiu v mieste výroby, predstavuje jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť energetickú transformáciu obcí a miest. Prispieť k tomu má aj medzinárodný projekt SHREC, na ktorom participuje SIEA. Vďaka nemu sú k dispozícii informácie o úspešných komunitných projektoch v zahraničí.