Dobrá správa pre podporu slovenskej mobility a transportu. Európska komisia schválila štvrtú pomoc vo výške 1,4 miliardy eur pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Medzi podporovanými zámermi je aj náš projekt.

Vo štvrtej vlne pomoci získalo 7 členských štátov súhlas Komisie poskytnúť štátnu dotáciu vo výške 1,4 miliardy eur čo by malo odomknúť ďalších 3,3 miliardy eur súkromných investícií. Podpore sa môže tešiť aj východoslovenská strojárenská a letecká spoločnosť Tomark.

Brusel oznámil 13 projektov na ktorých bude pracovať 11 spoločností. Jednou z nich je aj R&D spin-off TOMARK PROTON založený východoslovenskou strojárenskou a leteckou spoločnosťou TOMARK. Hlavnými cieľmi ich projektu je vytvorenie prvého H2 VTOL (vodíkom poháňaného lietadla s vertikálnym vzletom a pristátím) na stlačený plynný vodík. Jeho využitie bude hlavne pre leteckú záchrannú službu, prípadne mestskú vzdušnú mobilitu. Popri tom budú vývíjané a certifikované jedny z prvých leteckých recyklovateľných vysokotlakových termoplastických vodíkových nádrží a ventilov. Využívaním vodíka v doprave môže projekt významnou mierou prispieť k realizácii Akčného plánu Národnej vodíkovej stratégie zvýšením energetickej bezpečnosti a dekarbonizácii na Slovensku. Pri 20 plánovaných patentoch a spolupráci s 9 univerzitami má tiež potenciál posunúť Slovensko v Európskom inovačnom rebríčku.

Zámerom projektov IPCEI je spojiť verejný a súkromný sektor pri realizácii rozsiahlych projektov, ktoré poskytujú významné prínosy pre občanov EÚ. Štvrtá vlna projektov v oblasti vodíka s akronymom Hy2Move je zameraná na mobilitu a dopravu. Súhlasné stanovisko Európskej komisie na poskytnutie štátnej pomoci dovedna v objeme 1,4 miliardy eur získali Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Slovensko a Španielsko. Ďalších 3,3 miliardy eur majú zabezpečiť súkromní investori.

Projekty v IPCEI Hy2Move pokrývajú širokú časť hodnotového reťazca vodíkových technológií podporou vývoja súboru technologických inovácií, vrátane:

  • Vývoj aplikácií v doprave na integráciu H2 technológií v rôznych dopravných prostriedkoch (cestné, lodné, letecké)
  • Vývoj vysokovýkonných technológií palivových článkov, ktoré využívajú vodík na výrobu elektriny s dostatočným výkonom na pohyb lodí a lokomotív.
  • Vývoj novej generácie riešení na skladovanie vodíka na palube. Pre použitie v lietadlách sú potrebné ľahké, ale robustné vodíkové nádrže, ktoré zaisťujú bezpečnosť a účinnosť v letových podmienkach.
  • Vývoj technológií na výrobu vodíka pre aplikácie v oblasti mobility a dopravy, najmä na zásobovanie vodíkových čerpacích staníc na mieste stlačeným vodíkom s čistotou 99,99 % v palivových článkoch.

IPCEI Hy2Move vlastne iba pred pár dňami doplnil prvé tri vlny vodíkových IPCEI projektov. V roku 2022 bola schválená prvá vlna Hy2Tech zameraná na vývoj vodíkových technológií pre koncových užívateľov a druhá vlna Hy2Use, ktorá je zameraná na vodíkové aplikácie v priemyselnom sektore. Začiatkom roka 2024 bola schválená tretia vlna Hy2Infra zameraná na infraštruktúrne projekty, ktoré nepokryli prvé dve vlny. Poslednou vlnou je Hy2Move, ktorá sa sústreďuje na vodíkové aplikácie v oblasti mobility a dopravy.

Celkové ukončenie týchto IPCEI projektov je očakávané v roku 2031, pričom jednotlivé harmonogramy sa líšia v závislosti od jednotlivých projektov zapojených spoločností. Očakáva sa vytvorenie približne 3600 priamych pracovných miest a mnoho ďalších nepriamych.

Podrobné informácie týkajúce IPCEI projektov v oblasti využívania vodíka sú k dispozícii na stránke https://ipcei-hydrogen.eu/.