Európska komisia odobrila štátnu pomoc 6,9 miliardy eur pre projekty IPCEI zamerané na budovanie vodíkovej infraštruktúry. Jeden je slovenský.

V tretej vlne dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) Hy2Infra získalo súhlas Európskej komisie na poskytnutie štátnej pomoci vo výške 6,9 miliardy eur sedem členských štátov. Medzi 33 notifikovanými projektami je aj slovenský projekt spoločnosti Eustream, a.s., ktorý má umožniť prepravu vodíka plynovodom.

Záujem slovenských podnikov o inovácie a digitalizáciu stúpa

Slovenská inovačná a energetická agentúra prijala viac než 2 200 žiadostí o inovačné a digitálne vouchery z Plánu obnovy a odolnosti.

SIEA čakajú nové výzvy v spolupráci s kórejským inštitútom

Kórejská delegácia zložená z reprezentantov implementačnej agentúry KDI (Korean Development Institute) a univerzít (HANSUNG UNIVERSITY a KANGNAM UNIVERSITY) sa 24. – 27. októbra stretla na Slovensku. Vzájomná kooperácia so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou tak získala konkrétnu podobu na rok 2024.

SIEA na konferencii COINTT 2023

Aký je aktuálny stav inovačného ekosystému Slovenska, aké zdroje má štát k dispozícii na podporu inovácií, vývoja a výskumu či ako využiť informácie na to, aby sa európske zdroje použili efektívne a zmysluplne. To boli témy panelu, v ktorom mala SIEA svoje zastúpenie.

Výzva na digitálne vouchery je otvorená do 24. novembra 2023

SIEA oznamuje žiadateľom, že 24. 11. 2023 uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie digitálnych voucherov z Plánu obnovy a odolnosti.

EDIH EXPANDI 4.0 bezplatne pomáha slovenským podnikom s digitalizáciou

Slovenská inovačná a energetická agentúra je už viac ako pol roka súčasťou Európskeho digitálneho inovačného hubu EXPANDI 4.0. Spolu s ďalšími štyrmi slovenskými EDIH-mi bezplatne pomáha malým a stredným podnikom s naštartovaním ich digitalizačných procesov.

Na digitálne a inovačné vouchery pre podniky je k dispozícii 20 miliónov eur

Pomôcť podnikom pri inováciách a digitalizácii je zámerom dvoch výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré vyhlásil Úrad vlády SR, administrátorom je SIEA. Na digitálne a inovačné vouchery, ktoré môžu pokryť až 85 % oprávnených výdavkov, je vyčlenených 20 miliónov eur.

SIEA pokračuje v inovovaní Slovenska. Vyčlení 16,5 milióna eur na podporu podnikov

Na minulotýždňovom zasadnutí komisie pre Program Slovensko 2021 – 2027 bol schválený zámer nového národného projektu. Zelenú dostalo pokračovanie v podpore podnikateľov formou inovačných poukážok.

Prehlbujeme vzájomné spolupráce v oblasti digitálnych inovácií

SIEA ako člen konzorcia EDIH-u EXPANDI 4.0 bola súčasťou networkingového stretnutia českých a slovenských EDIH-ov, ktoré tvoria sieť kompetenčných centier. V digitálnej transformácii podporujú malé a stredné podniky a verejné organizácie. Cieľom stretnutia bolo predstavenie jednotlivých EDIH-ov, aby služby, ktoré poskytujú vedeli vzájomne prepájať.

Košice v centre slovenského a európskeho klastrového diania

V marci sa stal Kulturpark Košice dejiskom „Prvej národnej klastrovej konferencie“ a medzinárodného podujatia „Clusters meet Regions“. Organizátorom národnej konferencie bola Únia klastrov Slovenska, medzinárodné podujatie mala v réžii SIEA.