K dispozícii je záznam z workshopu o projektoch IPCEI

Ako sa možno zapojiť do národného výberu dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií zistíte zo záznamu online workshopu, ktorý 26.11.2020 zorganizovala SIEA v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.

Vypočujte si praktické informácie o príprave projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií, výberovom procese a skúsenosti uchádzačov predchádzajúceho kola IPCEI zameraného na elektrobatérie. Zámery projektov v rámci aktuálnej výzvy je možné predkladať do 21. januára 2021.

Program workshopu sledovalo online viac ako 1 000 divákov. K dispozícii sú okrem záznamu z workshopu aj prezentácie a spolu s kompletnými dokumentami výzvy i často kladené otázky a odpovede.

Záznam z workshopu

 

 

 

 

Prezentácie z workshopu

 

Úvod k „IPCEI on Hydrogen” a prezentácia národného výberového procesu

Peter Blaškovitš – generálny riaditeľ, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Kritériá oprávnenosti a požiadavky pre prípravu projektov pre „IPCEI on Hydrogen

Lenka Bartoňová – senior manažér, State Aid Team Leader, PricewaterhouseCoopers

Skúsenosti s prípravou projektov IPCEI

Stanislav Králik – predseda predstavenstva a CEO, ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Jozef Matušov – projektový manažér, Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

InoBat Energy j.s.a.

Miroslava Horňáčková – Head of Grant Financing, InfraPartners Management s.r.o.

Národná a európska vodíková stratégia

Juraj Sinay – profesor, vedec, poverený prípravou Národnej vodíkovej stratégie SR

Hydrogen IPCEI kandidáti – Black Horse a iné

Dávid Halász – projektový manažér, Bioway s.r.o.

Ján Weiterschütz – člen výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska