Podpora startupov v centre pozornosti medzinárodného stretnutia partnerov projektu UnicornQuest na Slovensku

Čo je potrebné urobiť, aby sa na Slovensku viac darilo startupom s unikátnymi technologickými riešeniami? Nielen to bolo témou 3. stretnutia 12 partnerských organizácií z 10 európskych krajín, ktoré SIEA zorganizovala v rámci medzinárodného projektu UnicornQuest.

Aká je úroveň klastrov na Slovensku? SIEA vydala publikáciu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti certifikácie klastrov

SIEA predstavila publikáciu „KLASTRE NA SLOVENSKU: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť certifikácie klastrov“. Publikácia obsahuje súbor analýz, prieskumov a názorov odborníkov, ktorí stoja v popredí formovania a budovania klastrového ekosystému na Slovensku.

Novou generálnou riaditeľkou SIEA je Ľubica Šimková

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková vymenovala 21. marca 2024 do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ľubicu Šimkovú.

SIEA zorganizovala 2. národnú klastrovú konferenciu

Digitalizácia malých a stredných podnikov, medzinárodné strategické partnerstvá, zelená transformácia, aktívna podpora klastrového ekosystému aj startupov. 2. národná klastrová konferencia vytvorila priestor na diskusiu a spoluprácu medzi klastrovými iniciatívami nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom regióne.

SIEA a EIT Manufacturing podpísali memorandum o spolupráci pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti a digitálnych zručností podnikov

SIEA a EIT Manufacturing (EITM) podpísali 8. marca 2024 memorandum o spolupráci pri mobilizácii, podpore a prepájaní malých a stredných priemyselných podnikov s európskymi inovačnými aktérmi z EIT Manufacturing. Ich spoločným zámerom je poskytnúť pomoc pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti a digitálnej transformácii podnikov.

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 3. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 8.3.2024 predložených 444 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

Medzinárodný projekt REC4EU zmapoval príležitosti a obmedzenia pre energetické komunity v zahraničí a na Slovensku

Pomôcť pri vzniku a udržateľnom fungovaní energetických komunít je cieľom medzinárodného projektu REC4EU, na ktorom sa podieľa aj SIEA. Na druhom projektovom workshope boli predstavené výsledky SWOT analýzy mapujúcej fungovanie energetických komunít v zahraničí a na Slovensku, príklady z praxe a tiež pripravované podporné mechanizmy.

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 2. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 1.3.2024 predložených 428 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

Európska komisia odobrila štátnu pomoc 6,9 miliardy eur pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu IPCEI zamerané na budovanie vodíkovej infraštruktúry. Jeden je slovenský.

V tretej vlne dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) Hy2Infra získalo súhlas Európskej komisie na poskytnutie štátnej pomoci vo výške 6,9 miliardy eur sedem členských štátov. Medzi 33 notifikovanými projektami je aj slovenský projekt spoločnosti Eustream, a.s., ktorý má umožniť prepravu vodíka plynovodom.

FAQ k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 15. 2. 2024 často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.