Zapojte sa do prieskumu o spolupráci malých a stredných podnikov so zahraničnými investormi

Slovenská inovačná a energetická agentúra a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pripravili prieskum venovaný kooperácii malých a stredných podnikov (MSP) so zahraničnými investormi na Slovensku.

Na základe dohody s Vládou SR a s podporou Európskej komisie, OECD realizuje hodnotenie slovenských inštitúcií, politík a podmienok na trhu s cieľom identifikovať, ako priame zahraničné investície prispievajú k produktivite a inovačnej výkonnosti slovenských MSP.

Cieľom prieskumu je zmapovať silné a slabé stránky takejto spolupráce, prípadné zvýšené nároky na firmy a benefity, ktoré spolupráca slovenským MSP prináša, a zároveň identifikovať také inštitucionálne a politické nástroje, ktoré by zvýšili tento pozitívny dopad. Dotazník dáva MSP príležitosť zapojiť sa do dialógu o vhodných podporných nástrojoch a vyjadriť hodnotenie prínosu priamych zahraničných investícií pre ich fungovanie.

Ak ste mikro, malý a stredný podnikateľ s aktívnou spoluprácou so zahraničným investorom, do prieskumu sa môžete zapojiť prostredníctvom nasledovného linku:

https://inovujme.checkboxonline.com/oecd-siea

 

Online dotazník je anonymný a jeho vyplnenie zaberie približne 10 minút.