Výsledkom slovensko-izraelskej spolupráce je prelomový prototyp

Dňa 16. júla 2020 sa v rámci programu medzinárodnej spolupráce „Inovácie pre Slovensko a Izrael“ uskutočnila v priestoroch  Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry záverečná oponentúra projektu s názvom Výskum prototypu „Autonómne automatické plávajúce monitorovacie zariadenie na testovanie tesnosti izolácie“.

Projekt je výsledkom spolupráce slovenskej spoločnosti Stella Group spol. s.r.o. a izraelskej firmy AGAMIT Ltd. Svojim zameraním spadá do oblasti ochrany životného prostredia, najmä ochrany podzemných vôd. Zo slovensko-izraelskej kooperácie sa zrodil prototyp, ktorý ponúka možnosť bezpečnej prevádzky existujúcich nádrží a lagún s tekutým odpadom, pričom umožňuje predchádzať škodám na životnom prostredí, a to prostredníctvom možnosti včasnej identifikácie únikov znečisťujúcich látok. „Prelomový prototyp od firiem Stella Group a AGAMIT je hmatateľným dôkazom toho, že takéto projekty si zaslúžia podporu a priestor na realizáciu“, uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Za slovenskú stranu výsledky spolupráce ako aj jej priebeh prezentoval zástupca spoločnosti Stella Group, Tomáš Gregor. Zúčastneným predstavil prototyp plávajúceho robotického zariadenia, ktorý je v svetovom meradle jedinečnou metódu kontroly únikov a monitorovania izolácie hydroizolačných membrán. „Keďže v súčasnosti vo svete neexistuje podobné zariadenie, vidíme veľkú možnosť praktického využitia tohto prototypu,“ uviedol Tomáš Gregor, ktorý vzápätí predostrel aj potenciálne ďalšie možnosti napredovania spolupráce tohto typu.

Okrem riešiteľov projektu sa prezentácie zúčastnili aj veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku Boaz Modai, predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku Miloš Žiak, zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Izraelský veľvyslanec po prezentácii výsledkov a oponentského hodnotenia vyjadril svoju podporu pokračovania izraelsko-slovenskej kooperácie: „Skvelý príklad „čistej“ spolupráce, ktorá funguje. Urobím, čo je v mojej kompetencii pre podporu ďalšieho napredovania.“

Cieľom programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael je zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými subjektmi na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.