Program Inovácie pre Slovensko a Izrael podporí vývoj plávajúceho dronu, ktorý odhalí únik toxického odpadu

Štátnu dotáciu z programu Inovácie pre Slovensko a Izrael získa projekt zameraný na výskum prototypu plávajúceho dronu monitorujúceho tesnosť izolácie v kvapalnom toxickom prostredí. Ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí vyhlási ministerstvo hospodárstva na jeseň 2018.

 

V poradí druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a štáte Izrael vyhlásilo ministerstvo hospodárstva koncom roka 2017. Projekt vypracoval slovenský start up STELLA Group, s. r. o., a izraelská spoločnosť AGAMIT Ltd. Podporu schválili hodnotiace komisie oboch štátov. Unikátne zariadenie má slúžiť na ochranu podzemných vôd a zdrojov pitnej vody.

„Je to jeden z najlepších projektov, aký sme posudzovali za posledné obdobie,“ uviedla výkonná riaditeľka izraelskej agentúry ISERD Nili Shalev na stretnutí so zástupcami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Hlavným riešiteľom projektu za spoločnosť STELLA Group, s. r. o., je geofyzik RNDr. Tomáš Gregor, CSc. S monitorovaním tesnosti geomembrán má 25-ročné skúsenosti. Na projekte sa podieľa aj jeho syn Mgr. Tomáš Gregor, autor viacerých úžitkových vzorov v tejto oblasti. Spoločnosť AGAMIT sa zaoberá inštalovaním nepriepustných membrán v lagúnach, ktoré sa v Izraeli využívajú na skladovanie odpadov. Spolu sa rozhodli vyvinúť plávajúci dron s autonómnou GPS navigáciou a meracím hardvérom a softvérom využívajúcim umelú inteligenciu.

Cieľom je umožniť bezpečnejšie prevádzkovanie existujúcich skládok tekutých odpadov v nádržiach, rezervoároch či lagúnach, kde sú ako tesniace vrstvy použité plastové geomembrány. Tie majú síce vysokú nepriepustnosť a chemickú odolnosť, ale ich mechanická odolnosť je slabá. K poškodeniu môže prísť pri výrobe, transporte, inštalácii aj následnom využívaní.

„Tesnosť je potrebné monitorovať priebežne, teda aj v čase, keď už sú plochy naplnené toxickým odpadom. Nová technológia má v maximálnej miere nahradiť ľudský faktor,“ uviedol hlavný riešiteľ projektu T. Gregor.

Projekt má byť zrealizovaný maximálne do 24 mesiacov. Rozpočet slovenskej časti projektu je vyše 310-tisíc €, štátna dotácia pokryje 250-tisíc €. Izraelská strana podporuje tamojších podnikateľov formou zvýhodnených úverov. Šancu získať podporu majú tie projekty, pri ktorých je predpoklad, že sú konkurencieschopné a investícia sa vráti.

Program medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael bol spustený v roku 2016. Tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie plánuje Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásiť na jeseň 2018. SIEA, ktorá podporný program implementuje, pripravuje viacero informačných aktivít pre potenciálnych žiadateľov, od klasického školenia, prezentácie dobrých príkladov praxe až po cez špecializované webináre. Informácie k týmto podujatiam budú uverejnené na webovom sídle SIEA.

Stella_Izrael.jpg