Štúdie o slovenskom exporte v post-pandemickom období

Slovenský zahraničný obchod naďalej neprináša pridanú hodnotu a inovatívnosť, problémom je aj úzka teritoriálna a komoditná orientácia. Potvrdzujú to dáta aj zástupcovia firiem, ktorých  oslovili analytici SIEA v rámci štúdie s názvom Export priebojných slovenských firiem. 

Stav zahraničného obchodu na Slovensku popisujú dve štúdie, ktoré sú k dispozícii online. Prvú pripravili analytici SIEA v rámci národného projektu  Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, druhú experti Ekonomickej univerzity v Bratislave a Rady slovenských exportérov (EUBA a Exportéri.sk). Kým Export priebojných slovenských firiem (SIEA) predovšetkým sprostredkúva názory vybraných slovenských inovatívnych exportérov na aktuálnu situáciu, cieľom popisnejšej Krehkej reality slovenského exportu (EUBA a Exportéri.sk) je iniciovať spoločenskú diskusiu pre rozvoj proexportnej politiky na nasledujúce roky.