Spýtali sme sa detí na budúcnosť sveta, spojili emócie a technológie


Do súťaže BUDÚCNOSŤ SVETA sa zapojilo 137 základných škôl. Komisia zložená z výtvarníkov, zástupcov Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) sa dočkala prekvapivých a netradičných detských nápadov. Deti sa sústredili na uplatnenie technológií v komunikácii, ale aj v zdravotníctve a ekológii. Aktívne boli najmä školy z východu Slovenska.  Vyše 700 kresieb z celého Slovenska pokrylo viac ako 200 metrov štvorcových.

 

“To, ako vidia budúcnosť sveta deti je dôležité poznať najmä z dvoch pohľadov. Jedným je, že práve oni sú našou budúcnosťou a ako ich naučíme pozerať sa na náš svet, takým ho budeme o pár rokov mať. Čiže ak ich naučíme myslieť a správať sa ekologicky, pomôžeme tým našej planéte a budúcim generáciám. Druhým, že v detskej fantázii sa možno rodia projekty, ktoré sa raz stanú realitou, len my dospelí ich už nedokážeme vidieť,“ uviedol minister hospodárstva SR Vazil Hudák pri príležitosti odovzdávania cien.

 

V doterajšej histórii bola najcennejšou schopnosťou človeka inteligencia, vďaka ktorej sa vieme učiť a využívať nadobudnuté vedomosti. V 21. storočí má najväčšiu cenu kreativita, ako schopnosť vytvárať nové znalosti a vedomosti. Je základom pre objavy, vynálezy a inovácie. Myšlienky samy o sebe nie sú užitočné, ak sa nepoužijú. Inovatívny človek dokáže objavy a vynálezy zaviesť do bežného života, čím sa stanú užitočnými a zmysluplnými. „Cieľom súťaže bolo podporiť kreativitu a inovatívne myslenie. Deti sa pritom stali inšpiráciou pre nás všetkých“, povedala Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

 

Kresba prezrádza temperament, osobnosť, prejavy, aktuálny stav a celé duševné rozpoloženie. Deti majú rady globálne témy, sú vynaliezavé a tvorivé. Pri konkrétnom zadaní sa dokážu tvorivo vyjadriť. „Deti chápu čas relatívne. 10–20 rokov je pre ne nepredstaviteľne dlhé obdobie. Budúcnosť vnímajú takmer ako science fiction,“ vysvetľuje detská psychologička Mária Šimčáková-Tóthová.  Budúcnosť sveta je v detských kresbách vyjadrená dvomi rozličnými pohľadmi. Technologický je vyjadrený najmä modernými technológiami, ale aj energiou a životom. Druhý pohľad ilustroval otvorenosť a komunikáciu medzi ľuďmi.

 

Kresby umiestnila SIEA v galérii na webovej stránke www.buducnostsveta.sk. Partnermi boli Ministerstvo hospodárstva SR, Samsung Electronics Slovakia a OZ SPECTRA. Žiačky na prvých miestach si odniesli tablety, ďalší odmenení sady maliarskych a kresliacich potrieb. Televízor získala žrebovaním základná škola z Kežmarku.

 

Zoznam ocenených v súťaži Budúcnosť sveta


Kategória žiakov prvého stupňa:

  1. Júlia Štupáková, Divín
  2. Vierka Kubisová, Podolínec a Viktória Švecová, Veľké Ripňany.
  3. Patrícia Dubecká, Sedlice

 

Kategória žiakov druhého stupňa:

  1. Šarlota Zsigárdiová, Dunajská Streda
  2. Šimon Chvostáľ, Michalovce a Viktória Vinjarová, Bardejov
  3. Alžbetka Dubjelová, Podolínec

 

Ceny si deti prevzali pri príležitosti vernisáže v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR.

 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR pôsobiaca v oblasti inovácií a energetiky. SIEA je implementačnou agentúrou pre štrukturálne a investičné fondy. V novom programovom období (2014 – 2020) sa podieľa na administrácii projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a inovácie. Agentúra prevádzkuje monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie a v rámci projektu Žiť energiou poskytuje bezplatné energetické poradenstvo v regionálnych centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.