Spájanie expertov v oblasti inovácií


Od 12. marca 2013 už aj na Slovensku funguje neformálna platforma združujúca expertov v oblasti výskumu a inovácií z celej krajiny – Inovačné fórum Slovensko.


Cieľom novovzniknutej platformy je organizovanie pravidelných stretnutí k aktuálnym otázkam v oblasti legislatívnych zmien, riadenia a podpory inovácií, transféru technológií a ich využitia v inovačnom prostredí ako aj zlepšenie postavenia krajiny v ukazovateli inovačnej výkonnosti.

 

Hlavnými koordinátormi Inovačného fóra Slovensko sú BIC Bratislava, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. Členom Inovačného fóra Slovensko je i SIEA.

 

Členmi sa môžu stať všetky univerzity, výskumné organizácie, inovačné centrá, centrá transferu technológií, asociácie, zväzy, klastre, technologické parky, inkubátory, inovační experti, finančné organizácie ako aj inštutúcie verejného sektora.