SOŠ technická Šurany získala ocenenie SIEA v oblasti inovatívnej výučby

 

Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava sú nevyhnutným predpokladom udržateľného hospodárskeho rastu a plnohodnotného uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce. Potrebná je najmä intenzívna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a praxou. To sa dlhodobo darí úspešne napĺňať Strednej odbornej škole technickej v Šuranoch. V rámci výstavy s názvom „Mladý tvorca 2014,“ získala práve táto stredná odborná škola ocenenie generálnej riaditeľky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) za najlepšiu expozíciu v inovatívnych formách výučby.


Stredná odborná škola v Šuranoch poskytuje komplexnú výučbu v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Vychováva najmä odborníkov strojárov, elektrotechnikov a mechatronikov. Dlhodobo sa jej darí spolupracovať s firmami vo výchove, vzdelávaní, ako aj zamestnávaní svojich žiakov po skončení ich štúdia. Študenti tak majú možnosť už počas školy získavať neoceniteľné praktické skúsenosti v spolupracujúcich firmách.

 

Podujatie „Mladý tvorca 2014“ bolo už 22. ročníkom celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných škôl. Uskutočnilo sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.