SIEA s partnermi spúšťa digitálny inovačný hub EXPANDI 4.0, podnikom pomôže s digitalizáciou

SIEA s partnermi spúšťa digitálny inovačný hub EXPANDI 4.0, podnikom pomôže s digitalizáciou Slovenské firmy môžu získať pomoc pri digitalizácii bezodplatne. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa stala súčasťou konzorcia partnerov, ktoré získalo grant na projekt EXPANDI 4.0.

Európsky digitálny inovačný hub (EDIH) EXPANDI 4.0 poskytuje pomoc a podporu pri digitálnej transformácii podniku bezodplatne. Hodnotu objednanej služby vo výške 50 % bude za firmu hradiť priamo Európska komisia a zvyšných 50 % bude hradených z Plánu obnovy a odolnosti ako štátna pomoc cez schému de minimis.

„Inovačný hub EXPANDI 4.0 zameriava svoje služby primárne na malé a stredné priemyselné podniky. Spolu s partnermi projektu im pomôžeme s digitálnou transformáciou procesov a riadenia, no tiež s riešením kybernetickej bezpečnosti, edukáciou a poradenstvom v oblasti digitalizácie. Pomoc poskytneme aj pri hľadaní zdrojov financovania digitálnych projektov,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Na Slovensku začne pôsobiť 5 zo 136 európskych digitálnych inovačných hubov (EDIH-ov), vytvorených a podporovaných Európskou komisiou na digitálnu transformáciu podnikov a organizácií v európskom priestore. Spolu s EXPANDI 4.0 tak podávajú slovenským podnikom pomocnú ruku v digitálnej transformácii aj  ďalšie štyri digitálne inovačné centrá – Centrum inovatívneho zdravotníctvaEDIH CASSOVIA, HOPERO a Slovenské centrum digitálnych inovácií.

Projekty všetkých piatich inovačných centier prešli najprv posudzovaním v národnej súťaži Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstva hospodárstva SR. Národní víťazi absolvovali náročný výber Európskej komisie a získali podporu v grantovom programe projektu Digitálna Európa. Služby EDIH-ov budú dostupné bezplatne po dobu 3 rokov. K dispozícii je aj videozáznam z diskusie o pomoci slovenských EDIH-ov v digitalizácii podnikov.

Podrobnejšie informácie o možnostiach podpory v tejto oblasti bude možné získať aj osobne na seminároch. Prvé z nich sa uskutočnia už 17.1. v Žiline, 24.1. v Banskej Bystrici, 25.1. v Dubnici nad Váhom a 26.1. v Poprade.