SIEA pozýva na sériu online podujatí s názvom Základné kamene obchodného modelu kreatívcov

Ako si chrániť duševné vlastníctvo a ako sa presadiť vďaka inovatívnosti? To sú prvé z dvoch tém série online podujatí s názvom Základné kamene obchodného modelu kreatívcov, ktoré pre podnikateľov venujúcich sa dizajnu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Online podujatia organizuje SIEA v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a s odborníkmi, ktorí participujú na projekte.

„Dizajn je oblasť s obrovským, ale nedoceneným potenciálom. Výrobok môže byť vo svojej podstate inovatívny, ale práve dizajnéri majú zásadný vplyv na to, do akej miery dokážu podniky zaujať a presadiť svoje produkty v rastúcej konkurencii. Preto som rád, že v tomto prípade môžeme pomôcť dizajnérom pri zlepšovaní ich obchodných modelov a v témach, ktoré sú pre nich užitočné a atraktívne,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Prvá séria podujatí vysvetľujúcich podstatu správne fungujúceho obchodného modelu podnikateľa – kreatívca je venovaná téme Duševné vlastníctvo. Účastníci sa zoznámia nielen s teóriou, ale aj  s praktickými príkladmi fungujúcich obchodných modelov, v ktorých správne ošetrené práva duševného vlastníctva tvoria jeden z najpodstatnejších  základných kameňov. Témam Inovatívnosť a súťaživosť v rámci ekonomickej teórie obchodných modelov, ktoré umožňujú kreatívcom diverzifikovať nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti, bude venovaná druhá séria podujatí.

Podujatia sú určené predovšetkým pre dizajnérov, no môžu sa ich zúčastniť aj architekti, programátori a marketéri, t. j. kreatívci pôsobiaci v ďalších troch odvetviach podporovaných národným projektom. Podrobné informácie o online podujatiach sú k dispozícii na stránke www.vytvor.me v sekcii Podujatia | Vytvor.me.

Pomoc je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.