SIEA bude predsedať medzinárodnej organizácii TAFTIE


Na stretnutí predstaviteľov inovačných a technologických agentúr v rámci medzinárodnej organizácie TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) bola dňa 15.6.2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavená ako predsedajúca organizácia pre rok 2021.

SIEA zastupuje Slovenskú republiku v TAFTIE od roku 2014. Európska asociácia, ktorá združuje národné inovačné a technologické agentúry 28 európskych krajín, je poradným orgánom Európskej komisie. Jej členovia významne prispievajú k posilneniu výkonnosti európskej ekonomiky prostredníctvom implementácie výskumných a vývojových programov a projektov. Pre rok 2017 je predsedajúcou organizáciou Technologická agentúra Českej republiky. Nasledujúci rok bude predsedať TAFTIE Agentúra pre vedu, inovácie a technológie z Litvy.

„Ak chceme udržať tempo a rast inovácií na Slovensku, je nevyhnutné intenzívnejšie sa zapájať do medzinárodných aktivít na podporu inovácií, osobitne aktivít a projektov Európskej únie,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA po potvrdení možnosti predsedať TAFTIE.

Na zasadnutí predsedníctva TAFTIE bola prezentovaná vízia komisára pre vedu, výskum a inovácie Carlosa Moedasa o úlohách nového orgánu Európskej komisie – Európskej inovačnej rady (EIC). Rada má slúžiť najmä na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch a zintenzívnenie plnenia cieľov programu Horizon 2020. Táto inštitúcia bude úzko spolupracovať s národnými inovačnými a technologickými agentúrami.