Projekt CENTRAMO umožnil certifikáciu ôsmych klastrových organizácií

 

Až osem klastrových iniciatív pôsobiacich na Slovensku získalo bronzový certifikát podľa metodiky Európskej klastrovej iniciatívy (ECE). Podarilo sa to vďaka medzinárodnému projektu CENTRAMO, na ktorého úspešnej implementácii sa podieľali aj odborníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

 

Cieľom projektu CENTRAMO (Cluster Excelence Network for TRAining and MObility) bolo zvýšiť kvalitu riadenia klastrov. SIEA na jeho implementácii spolupracovala s partnerskými organizáciami z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska a Turecka. Medzi hlavné aktivity patrilo vyškolenie odborníkov v benchmarkingu klastrov a následné reálne porovnanie vybraných klastrových organizácií v participujúcich krajinách.

 

Až osem klastrových organizácií pôsobiacich na Slovensku získalo vďaka projektu bronzový certifikát podľa metodiky Európskej klastrovej iniciatívy (ECE):

 

  • 1.slovenský strojársky klaster, Banskobystrický kraj
  • Automobilový klaster –západné Slovensko, Trnavský kraj
  • Klaster AT+R, Prešovský kraj
  • Košice IT Valley z.p.o, Košický kraj
  • Slovenský plastikársky klaster, Trnavský kraj
  • Národný energetický klaster NEK, Bratislavský kraj
  • Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu, Žilinský kraj
  • Klaster ORAVA – združenie cestovného ruchu, Žilinský kraj

 

V rámci vzdelávacích aktivít projektu CENTRAMO získal riaditeľ odboru inovácií SIEA Miroslav Balog, medzinárodne uznávaný certifikát vydaný European Foundation for Cluster Excellence. Stal sa tak prvým slovenským trénerom unikátnej metodiky rozvoja klastrov, ktorú vyvinula táto organizácia.