Program Inovácie pre Slovensko a Izrael podporí inteligentnú technológiu na monitorovanie porúch plastových potrubí

Skonštruovanie prototypu systému inteligentného potrubia umožňujúceho trvalý monitoring tesnosti je cieľom spoločného slovensko-izraelského environmentálneho projektu, ktorý získal podporu v rámci tretej výzvy bilaterálneho programu Inovácie pre Slovensko a Izrael.

„Systém má v prípade poruchy presne lokalizovať miesto úniku vody a tým zabrániť jej ďalším stratám a vzniknutým škodám. V súčasnosti sa vymieňajú kovové, prípadne cementové potrubia za plastové, čo si následne vyžaduje nahradenie existujúcich kontrolných systémov za modernejšie. Pri plastových potrubiach sa identifikácia netesností stáva oveľa zložitejšou, pričom merania musia byť o to presnejšie a citlivejšie,“ uviedol hlavný riešiteľ projektu za slovenskú stranu Tomáš Gregor. Jeho spoločnosť STELLA Group, spol. s r.o. získala na projekt, v rámci ktorého má počas dvoch rokov skonštruovať prototyp, dotáciu v hodnote 290 000 €.

Pomoc poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR na základe Schémy štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja od roku 2016. Vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Projekt, ktorý má prispieť k zníženiu únikov pitnej a tiež technologickej vody pri jej transporte v plastových potrubiach, kladne posúdili odborné komisie oboch štátov. Slovenská spoločnosť STELLA Group, spol. s r.o. do projektu nasadila svoje výskumno-vývojové kapacity. Jej izraelský partner AGAMIT Ltd. má zabezpečiť využitie prototypu v praxi. Špecializuje sa na inštaláciu geomembrán a plastových potrubí v náročných geografických terénoch a v extrémnych klimatických podmienkach.

Obe spoločnosti tak pokračujú v spolupráci, ktorá začala pri predchádzajúcej druhej výzve z programu Inovácie pre Slovensko a Izrael. Odborné komisie vtedy zaujal ich projekt prototypu plávajúceho dronu monitorujúceho tesnosť izolácie v kvapalnom toxickom prostredí.

Prezentácie konkrétnych výstupov a výsledkov žiadateľov v rámci spoločných slovensko – izraelských projektov pripravuje SIEA v septembri 2019 počas informačného semináru.

Podrobnejšie informácie k schváleným projektom sú dostupné na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie.