Poznáme inovatívne činy roka 2018

Inovatívne činy roka 2018 majú ambíciu pomáhať v oblasti strojárstva, poľnohospodárstva, elektrotechnického a chemického priemyslu, tiež poskytovateľom finančných služieb, ale aj majiteľom elektromobilov, psičkárom, mamičkám pri dojčení a všetkým pri zubnej hygiene.

Zástupcovia víťazných spoločností si ceny v súťaži, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, prevzali 21. mája 2019 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Ocenenia víťazom odovzdal štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz.

Cieľom súťaže je povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k inovatívnym aktivitám a zviditeľniť riešenia, ktoré sú výnimočné. V 12. ročníku súťaže sa o titul Inovatívny čin roka uchádzalo v troch kategóriách 16 spoločností.

 

V kategórii výrobková inovácia získala prvenstvo firma PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., za „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G“. Komplex je určený na automatizované malosériové zváranie vo vákuovej zváracej komore pre inak ťažko zvariteľné materiály. Druhé miesto patrí firme PeWaS s.r.o., za produkt na hydrostimulačné ošetrenie osiva s názvom Pewas Aquaholder® Seed. Na treťom mieste boli ocenené dve inovácie. Spoločnosť VUKI a. s. získala cenu za „ST impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými a spracovateľskými parametrami“ určené na impregnáciu vinutí elektrických točivých strojov a transformátorov. Výrobca drevených kefiek ecoheart, s. r. o., si odniesol ocenenie za „100 % prírodnú ústnu vodu“.

Za technologickú inováciu hodnotiaca komisia najvyššie ocenila inovatívnu technológiu projekt spoločnosti Duslo, a. s., ktorá umožnila vo „Výrobni Čpavok 4“ významne znížiť energetickú náročnosť výroby a zvýšiť dennú produkciu. Riešenie využíva princípy inovovaného paro-vzdušného reformovania zemného plynu a katalytického spracovania syntézneho plynu. Druhé miesto patrí spoločnosti SEAK, s. r. o. za inovatívne „Inteligentné nabíjanie elektrických vozidiel integrované s verejným osvetlením“. Tretie miesto získala spoločnosť ECO DOG TOILET GROUP, s. r. o. za ekologické riešenie likvidácie psích exkrementov prostredníctvom unikátnej filtračnej a absorpčnej zmesi v ECO DOG TOILET staniciach umiestnených na verejných priestranstvách.

 

Za inováciu v oblasti služieb získal prvenstvo projekt spoločnosti ZENTITY Slovakia s. r. o. za „Mobilnú aplikáciu PARTNER“ určenú pre externých sprostredkovateľov finančných služieb. Ocenenie na druhom mieste získala spoločnosť TOP1 knihy s. r. o., za knihu Dojčenie slovom aj písmom, ktorá rozširuje služby poradenstva pri dojčení poskytované certifikovanými poradkyňami.