Podnikatelia môžu aj tento rok žiadať o inovačné vouchre


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 9. marca 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratnej dotácie prostredníctvom inovačných voucherov. Peňažnými poukážkami môžu podnikatelia zaplatiť za služby výskumných a vývojových pracovísk. Cieľom tejto podpory je zintenzívnenie priamej spolupráce medzi podnikateľmi a domácimi vedecko-výskumnými centrami. O vouchery je možné požiadať do 17. apríla 2015.

 

Celkové nominálne hodnoty voucherov zostali rovnaké ako minulý rok. Pre podnikateľov s počtom zamestnancov do 250 vrátane, je to 5 000 EUR. V prípade väčších podnikateľských subjektov je maximálna podpora na úrovni 10 000 EUR. Poukážky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu a majú podporiť rozvoj inovačných aktivít v podnikoch. Oprávnenými projektmi sú také, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti prijímateľa prostredníctvom inovácie produktov, technológií alebo služieb.

 

Pre podniky s počtom zamestnancov do 250 je intenzita pomoci stanovená na úrovni 100 percent. V prípade väčších podnikov dosahuje 45 percent, čo znamená, že žiadateľ spolufinancuje podporený projekt vo výške 55 percent oprávnených nákladov z vlastných zdrojov. Žiadosti o dotácie môžu fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované v Slovenskej republike a vykonávajú podnikateľskú činnosť na jej území, predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.