Odborníci odporučili 15 projektov prihlásených do výzvy IPCEI v oblasti vodíkových technológií na posúdenie Európskej komisii

Slovenská inovačná a energetická agentúra prijala až 32 projektov, ktoré sa prihlásili do výzvy IPCEI v oblasti vodíkových technológií. Náročné kritériá výzvy IPCEI splnilo 15 projektov, ktoré postupujú ďalej na posúdenie Európskou komisiou.

 

„Sme nadšení, že záujem o účasť na dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií prejavili firmy prostredníctvom až 32 prihlásených projektových zámerov. Čo je rekordný počet v porovnaní s výzvami v minulosti. Do výzvy sa zapojilo viac subjektov ako v okolitých krajinách, napríklad v Českej republike sa prihlásilo len 11 projektov, v Poľsku 29. Pre nás je to dôkaz, že Slováci si uvedomujú význam inovácií pre ekonomický rast a zároveň vedia, že vodíkové technológie v nich budú hrať v blízkej budúcnosti dôležitú úlohu či už pri výrobe alebo uchovávaní energie,“ povedal Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá je spolu s Ministerstvom hospodárstva SR zodpovedná za národný výberový proces projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií. „Slovenská republika sa snaží naskočiť na európsky vlak vodíkovej kultúry hneď v začiatku. Ak sa nám to podarí, tak si myslím, že budeme v budúcnosti úspešní,“ konštatoval koordinátor vodíkových technológií SR prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

 

Výzvu IPCEI vyhlásilo Slovensko 23. novembra 2020 a firmy sa do nej mohli zapojiť so svojimi projektovými zámermi do 21. januára 2021. Všetkých 32 predložených projektových zámerov spolu s povinnými prílohami posudzovala odborná komisia pod vedením P. Blaškovitša. Jej členmi boli poprední odborníci so skúsenosťami v oblasti priemyselných technológiíí vedy, výskumu a inovácií na úrovni akademického, či aplikovaného výskumu.

 

Projekty sa posudzovali s ohľadom na pravidlá a kritériá oprávnenosti pre projekty IPCEI. V prípade udelenia odporúčacieho stanoviska hodnotiaca komisia nominovala projektový zámer do pred-notifikácie Európskej komisii. Avšak aj v prípade, že projektový zámer nebol odporučený do pred-notifikácie EK, nie je vylúčené, že sa môže stať súčasťou ekosystému IPCEI projektov prostredníctvom statusu partnera v inom projekte, ktorý bol odporúčaný do pred-notifikácie EK na Slovensku alebo v inom členskom štáte.

 

Na stránke SIEA je zverejnený zoznam všetkých predložených projektov do výzvy IPCEI v oblasti vodíkových technológií. Podľa odbornej komisie predložené projekty boli zamerané na všetky aspekty, ktoré sú v rámci projektov IPCEI očakávané , t. j. na výskum a vývoj, prvé priemyselné nasadenie a nechýbali ani infraštruktúrne projekty.  „Zo všetkých 32 predložených projektových zámerov komisia odporučila nominovať 15 na ďalšie posúdenie EK. Vo všeobecnosti sa odborníci zhodli, že z hľadiska tém boli projekty nesmierne  zaujímavé a podnetné. Mnohé riešili urgentné potreby Európskej únie aj Slovenska spojené so znižovaním uhlíkovej stopy v priemysle, doprave, ale aj v tepelnom hospodárstve a prinášali aj nové pohľady na riešenie týchto problémov,“ skonštatoval P. Blaškovitš.

 

Európska komisia začína proces analýzy a hodnotenia projektov už v priebehu februára a marca, kedy bude prebiehať pre nominované projekty aj tzv. matchmaking. Jeho cieľom je oboznámiť sa navzájom s predloženými projektami a vytvoriť priestor pre budúce možné kooperácie v rámci projektov IPCEI. „Finálne rozhodnutie o notifikácii jednotlivých projektov sa očakáva koncom roku 2021. Verím, že slovenské projektové zámery sa v európskej konkurencii nestratia a stanú sa súčasťou ambicióznych inovácií prospešných pre celú EÚ,“ povedal P. Blaškovitš.

 

Všetky dôležité informácie o výzve IPCEI v oblasti vodíkových technológií a o národnom výbere projektov nájdete na stránke www.siea.sk v časti Inovácie.