Ocenenie SIEA v oblasti inovatívnej výučby získala SOŠ elektrotechnická v Žiline

 

Kontinuálny rozvoj odborného vzdelávania mládeže je jednou z dôležitých podmienok jej neskoršieho uplatnenia sa. Ocenenie generálnej riaditeľky SIEA v oblasti inovatívnej výučby je prostriedkom ohodnotenia praktických výsledkov stredných škôl, ktoré sú schopné poskytovať svojim študentom kvalitnú prípravu. To im pomôže v presadení sa na trhu práce. V rámci výstavy „Mladý tvorca 2015“ ho za najlepšiu expozíciu v inovatívnych formách výučby získala stredná odborná škola (SOŠ) elektrotechnická v Žiline.

 

Víťazným sa stalo ňou prezentované moderné riešenie s názvom „super úsporné verejné osvetlenie.“ Dokázalo splniť viaceré náročné kritériá z hľadiska inovatívnosti, ako aj požiadaviek energetickej efektívnosti. ŠOŠ elektrotechnická v Žiline v súčasnosti pripravuje svojich žiakov v odboroch elektromechanik zameraný na silnoprúdovú techniku, mechanik elektrotechnik a mechanik počítačových sietí.

 

Podujatie „Mladý tvorca 2015“ bolo už 23. ročníkom celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania.