Nová forma podpory pre mladých podnikateľov a start-uppistov v oblasti inovácií

V rámci pilotného projektu krajín V4 so štátom Izrael budú môcť mladí slovenskí podnikatelia a startuppisti absolvovať krátkodobé stáže v Izraeli. Projekt je súčasťou Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti inovácií medzi vládou štátu Izrael, krajinami Vyšehradskej skupiny a Medzinárodným vyšehradským fondom.


„Multilaterálna spolupráca krajín V4 sa podpisom memoranda posunula na kvalitatívne vyššiu úroveň. Pripravované stáže spoja inovátorov a umožnia mladým získať praktické podnety,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Velická, ktorá memorandum 18. júna 2018 podpísala za slovenskú stranu.

 

Podporené budú žiadosti o stáže orientované na informačné a komunikačné technológie, zdravotníctvo/biotechnológie, dopravu, špeciálne na automobilový sektor a inteligentnú mobilitu, tiež na finančné technológie, kybernetickú bezpečnosť a umelú inteligenciu.

 

Stážisti strávia v Izraeli 2 až 3 týždne. Vzdelávací modul sa skladá z teoretickej a praktickej zložky. Teoretická časť bude prebiehať v triedach vo forme prednášok, praktická časť bude orientovaná na priame väzby so skúsenými izraelskými podnikateľmi z oblasti špičkových technológií, ako aj ďalšími mentormi z oblasti riadenia inovatívnych podnikov.

 

Vzdelávací projekt, ktorý bude financovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu, umožní ešte v tomto roku vycestovanie siedmim žiadateľom z každej krajiny. Vyhlásenie výzvy je plánované v treťom alebo štvrtom štvrťroku 2018.

 

memorandum_izrael.jpg