Národný projekt ZIVSE spája podnikateľskú komunitu s verejným a akademickým sektorom

 

Diskusie s podnikateľmi, samosprávou a akademickým sektorom v slovenských mestách. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (NP ZIVSE) začína poradenskú činnosť diskusiami v regiónoch.


Národný projekt spája podnikateľskú komunitu s verejným a akademickým sektorom. Jeho cieľom je zvyšovanie inovačného povedomia. Okrúhlych stolov sa zúčastnia podnikatelia v regióne z rôznych segmentov, zástupcovia samosprávy a akademického sektora. Zámerom diskusií je spájanie aktérov z rôznorodých oblastí, hľadanie silných nosných tém a podpora spoločných záujmov vedúcich k zvyšovaniu inovačného potenciálu podnikov v regiónoch.

Prvé tri diskusie sa uskutočnia vo februári 2018 v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Žiline. Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá národný projekt realizuje, okrúhle stoly pripravila v spolupráci s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja, s Mestským úradom v Liptovskom Mikuláši a Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity.

Národný program Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.