Nápady stredoškolských študentov pre Košický samosprávny kraj

Ako zatraktívniť múzeá a galérie v správe Košického samosprávne kraja? A ako pomôcť cykloturistike v celom regióne? To boli úlohy pre košických stredoškolákov, ktorí sa v piatok 8. 2. 2019 zúčastnili workshopov národného projektu inovujme.sk.

Počas inovačných workshopov lektori Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry študentom vysvetlili zásady kreatívneho myslenia, ktoré si stredoškoláci mali možnosť vyskúšať na konkrétnych zadaniach z praxe. Zadávateľom bol v tomto prípade Košický samosprávny kraj.

Na Strednej odbornej škole na Ostrovského 1 v Košiciach stredoškoláci navrhli doplniť webové prezentácie múzeí o online prehliadky pre tých, ktorí do múzea nemôžu prísť. Medzi ďalšie návrhy patrilo zážitkové ubytovanie priamo v múzeu spojené s nočnou prehliadkou exponátov a tiež zriadenie dobovej reštaurácie, kde by sa podávali jedlá spojené s tematikou konkrétneho múzea. Zjednodušiť orientáciu by podľa študentov mohol 3D model mapy múzea, miestností a vybraných exponátov, ktorý by slúžil aj k ich interaktívnemu dovysvetleniu. „Väčšina z nápadov je inšpiratívna. Boli by kreatívnym vylepšením akéhokoľvek múzea,“ vyjadrila sa zástupkyňa riaditeľky školy Janka Sabová.

Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Komenského ulici 44 v Košiciach navrhli pripravovať k novým múzejným expozíciám krátke divadelné predstavenia. Medzi podnetmi bolo aj usporadúvanie kvízov, súťaží a ankiet s možnosťou vyhrať zaujímavé ceny, či spolupráca so strednými školami, vrátane zapájania študentov ako dobrovoľníkov. Stredoškoláci kraju radili pripraviť aj virtuálne okno do minulosti, ukážky starých technológií, výstavy v iných budovách v meste, relaxzóny alebo zapojiť návštevníkov do deja výstavy prostredníctvom fotorámov a kostýmov. Budúci elektrotechnici mali ponúknuť aj riešenia pre zatraktívnenie cyklošportu v regióne. Zhodli sa, že prioritou je dobudovanie a prepojenie existujúcich cyklotrás a vylepšenie ich značenia. Pomôcť by mohlo aj zriadenie požičovne bicyklov a aplikácia s mapami cyklotrás obsahujúca aj odporúčania na zaujímavé a vzdelávacie trasy. „Všetky navrhované myšlienky našich študentov sú nápadité. Verím, že zástupcovia Košického samosprávneho kraja sa nimi inšpirujú,“ povedal riaditeľ školy Štefan Krištín.

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra, spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.