Ministerstvo hospodárstva ocenilo najinovatívnejšie riešenia slovenských firiem


Ministerstvo hospodárstva SR ocenilo slovenské firmy, ktoré vlani zaujali inovatívnymi riešeniami. Počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre prevzali z rúk štátneho tajomníka rezortu Rastislava Chovanca Cenu ministra hospodárstva SR víťazi troch kategórií venovaných výrobkovým inováciám, technologickým inováciám a inováciám služieb.

 

Víťazov jednotlivých kategórií 9. ročníka súťaže vyberala z 24 súťažných prihlášok hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenského živnostenského zväzu.

 

„Ocenili sme firmy, ktoré majú špeciálnu inovačnú schopnosť, dokážu vyrábať nové a zaujímavé výrobky. Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov a zároveň povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k takýmto aktivitám,“ povedal počas odovzdávania ocenení štátny tajomník Rastislav Chovanec.

 

V súťažnej kategórii výrobková inovácia získala prvenstvo firma EKOM, s. r. o., Piešťany za Medicínsky kompresor DK 50DI. Výrobok produkuje čistý tlakový vzduch pre prístroje na umelú ventiláciu pľúc a anestéziu. Riadený je mikroprocesorom a obsahuje unikátnu jednotku pre úpravu vzduchu. Za technologickú inováciu hodnotiaca komisia najvyššie ocenila MATADOR Industries, a. s., Dubnica nad Váhom za súťažný návrh Aplikácia kolaboratívneho robota. Nóvum riešenia spočíva v tom, že robot už nemusí byť pre bezpečnosť uzatvorený v klietke, ale môže pracovať priamo vedľa človeka pri zachovaní všetkých bezpečnostných štandardov. Na Slovensku ide o jedno z prvých riešení Industry 4.0. V kategórii inovácie služby si prvenstvo odniesla CEIT, a. s., Žilina za súťažný návrh Virtuálny trenažér. Originálny, inovatívny nástroj pre moderné zážitkové tréningy slúži najmä na školenia zamestnancov priemyselných podnikov. Virtuálny trenažér prenáša prostredie reálnej robotickej bunky do virtuálneho prostredia. Tréning tak možno realizovať na malom priestore a nie je nutné kvôli nemu postaviť samostatnú robotickú bunku.