Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 1. marca 2017 desiaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2016“. Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Prihlášky do súťaže možno podávať až do 28. apríla 2017.

 Ministerstvo_hospodarstva_SR_VV.jpgINOVA_CIN_logoVV.jpg

Počas deviatich doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 280 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

1. Výrobková inovácia,
2. Technologická inovácia,
3. Inovácia služby (netechnologický proces);

Podmienky účasti v súťaži:
  • Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky
  • Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 28. apríla 2017 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

  • Obálku označte nápisom: Inovatívny čin roka

Výhercovia môžu získať finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 23. mája 2017 v rámci 24. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Detailné podklady, podmienky súťaže a informácie o minulých ročníkoch súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk v sekcii Inovácie.

Mediálny partner:

HN_HOSPODARSKE_NOVINY_logo.png