Granty na zavedenie inovácií výrobných technológií

 

Firmy môžu získať grant vo výške 50 000 € na zavedenie inovácií týkajúcich sa čistých výrobných technológií. Pomoc, ktorá je poskytovaná v rámci medzinárodného projektu KET4CP, spočíva v prefinancovaní výskumu partnerskými KET (Key Enabling Technology) centrami.


Na medzinárodnom projekte KET4CP (Key enabling technology for Clean production) participuje 21 partnerských organizácií, Slovensko zastupuje Slovak Business Agency. Cieľom projektu ju urýchliť zavádzanie vyspelých výrobných technológií pokročilej výroby pre MSP a uľahčiť ich prístup k týmto technológiám.

 

Podpora je určená pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na financovanie inovácii v nasledujúcich oblastiach

a) vývoj nových výrobných procesov,
b) zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením výrobných nákladov,
c) zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením závislosti na surovinách, zlepšením výroby existujúcich výrobkov znížením spotreby energie počas celého životného cyklu výrobkov,
d) znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie znížením tvorby odpadu a emisií znečisťujúcich látok.

Podrobnejšie informácii o možnosti získania grantu ako i o projekte: https://www.ket4sme.eu/ 


Kontakt:
Slovak Business Agency, Karadzičova2, 811 09 Bratislava, Tel: 02/2036 32 70, mobil: 0907 857 342,
E-mail: Oľga Némethová nemethova@sbagency.sk; Lukáš Dzurík dzurik@sbagency.sk