Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave rozbieha centrum pre start-upy

V rámci študijného programu marketingová komunikácia sa na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvára coworkingové centrum pre start-upy.

Centrum Pointt, rozbehne svoju činnosť začiatkom letného semetra 2012/2013. Jeho priestory sú určené pre študentov fakulty, aby už počas štúdia mohli získať skúsenosti pri praktických činnostiach zameraných na reálne podnikanie.

Súčasťou aktivít coworkingového centra budú aj prednášky, workshopy či semináre so zaujímavými mentormi. Okrem poskytovania informácii a rád bude ich úlohou inšpirovať študentov k ďalším nápadom. Cieľom centra je ponúknuť študentom priestor overiť si svoje podnikateľské nápady v praxi a vybudovať tak základy budúceho podnikania.