Certifikácia klastrov podľa európskych štandardov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Úniou klastrov Slovenska ponúka pre registrované klastrové organizácie na Slovensku možnosť medzinárodnej certifikácie, respektíve re-certifikácie s cieľom zvýšenia kvality riadenia a prístupu k špecializovaným dátam v oblasti ich pôsobenia.

Záujem možno prejaviť  do 16. 5. 2020 prostredníctvom e-mailu na adresu: klastre_certifikacia@siea.gov.sk a zaslaním originálu vyhlásenia záujmu o certifikáciu podľa kritérií Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA).