Aj učitelia sa učia inováciám

Národný projekt inovujme.sk pozval riaditeľov, učiteľov a výchovných poradcov stredných škôl na seminár o inováciách. Tri dni sú začiatkom pre ostrý štart inovačných workshopov od októbra 2017.

 

Inovačné workshopy sú súčasťou aktivít národného projektu www.inovujme.sk pre stredné školy. Lektori učia študentov, ako rozmýšľať kreatívne, inovatívne, pomáhajú im s prezentáciou vlastných myšlienok. Práve svieže nápady mladých inovátorov sú hnacím motorom spoločnosti a podnecovať ich budú aktivity národného projektu Zvyšovanie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk.

 

„Každý chce byť lepší a rýchlejší, ale nie každý vyvinie úsilie,“ privítal účastníkov Artur Bobovnický, riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA. Hovoril o význame inovácií pre Slovensko, najmä o kreatívnom a inovatívnom rozmýšľaní, ktoré si všetci potrebujeme osvojiť, aby sme boli v budúcnosti krajinou inovácií.

 

Lektorka Dagmar Môťovská predstavila Hejného metódu vyučovania matematiky, vďaka ktorej je pre žiakov ľahšie pochopiteľná, atraktívnejšia a zároveň rozvíja v deťoch kreatívny prístup k učeniu a spolupráci. Je to metóda vyučovania matematiky orientovaná na budovanie myšlienkových schém. Zástupcovia stredných škôl ocenili rady, ako žiakov usmerniť, vzbudiť u nich záujem o predmet a rozvinúť s nimi diskusiu.

 

Odborník na energetickú úspornosť Ladislav Piršel dal zástupcom škôl tipy, ako obnoviť budovu, urobiť ju modernejšou a energeticky úspornejšou. Po každej z prednášok hostia živo diskutovali a vymieňali si medziškolské skúsenosti.

 

„Prezentácie všetkých rečníkov boli inšpiratívne a inovačný workshop je niečo, čo v štandardnom vyučovacom procese chýba. Už teraz sa teším na to, ako naň budú reagovať naši žiaci,“ hovorí Milan Válek. riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.

 

V nasledujúcich dňoch boli učitelia, riaditelia aj poradcovia účastníkmi takéhoto inovačného workshopu a prešli si celý proces s lektorkou Zdenkou Osvaldovou. Zároveň pripomienkovali jednotlivé časti workshopu a diskutovali o jeho potenciáli vo vyučovaní v dlhodobej perspektíve.

 

Tímy inovátorov navštívia v rámci projektu inovujme.sk v nasledujúcich šiestich rokoch 240 stredných škôl. „Netvrdíme, že je to ľahké, ale je to výnimočný zážitok,“ zhodne tvrdia inovátori po skúsenostiach na stredných odborných školách v pilotnej verzii v školskom roku 2016/2017.

Tím už má hotový itinerár na najbližších päť mesiacov na odborných školách a gymnáziách vo všetkých regiónoch. Pre študentov a učiteľov, ktorí chcú svoju školu zapojiť do národného projektu inovujme.sk, je k dispozícii emailová adresa inovujme@siea.gov.sk.