SIEA a EIT Manufacturing podpísali memorandum o spolupráci pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti a digitálnych zručností podnikov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a EIT Manufacturing (EITM) podpísali 8. marca 2024 memorandum o spolupráci pri mobilizácii, podpore a prepájaní malých a stredných priemyselných podnikov s európskymi inovačnými aktérmi z EIT Manufacturing. Ich spoločným zámerom je poskytnúť pomoc pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti a digitálnej transformácii podnikov.

„So SIEA zdieľame spoločné presvedčenie, že sila európskych a slovenských priemyselných podnikov spočíva v ich schopnosti inovovať a prispôsobovať sa. Avšak nejde len o zavádzanie nových technológií, ale aj o vytváranie ekosystému, v ktorom budú inovácie prosperovať. Prostredníctvom spolupráce chceme tento ekosystém kultivovať a zjednodušiť malým a stredným podnikom cestu k digitálnej transformácii, aby pre nich bola jasnou výzvou s hmatateľnými a dosiahnuteľnými cieľmi,“ zdôraznil pri podpise memoranda riaditeľ kolokačného centra EIT Manufacturing pre východný región Johannes Hunschofsky.

EIT Manufacturing je jednou z komunít Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý vytvorila Európska únia s cieľom podporovať inovácie v Európe. Zameriava sa na zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych priemyselných podnikov, ktoré spája s univerzitami a výskumnými inštitúciami. Aktuálne združuje vyše 200 partnerov z viac ako 20 krajín.

„Po dvojročnej neformálnej spolupráci s EIT Manufacturing prináša memorandum nové konkrétne príležitosti, ako motivovať priemyselné podniky a pomôcť im pri zvyšovaní ich inovačnej výkonnosti a digitálnych zručností. Plánujeme pritom využiť osvedčené podporné nástroje, na ktorých SIEA participuje. Služby a skúsenosti európskych partnerov budú vďaka tomu pre podnikateľov prístupnejšie,“ uviedol generálny riaditeľ  SIEA Alexander Hlatky.

Plánovaná je spolupráca s európskym digitálnym HUBom EXPANDI 4.0, ktorý pomáha malým a stredným podnikom s digitálnou transformáciou procesov a riadenia, s riešením kybernetickej bezpečnosti, edukáciou a poradenstvom v oblasti digitalizácie. Počíta sa tiež so spoločnými aktivitami s pripravovaným národným projektom Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2. Ich cieľom bude poskytnúť slovenským subjektom podporu, ktorá im uľahčí prístup k službám zabezpečovaným prostredníctvom EIT Manufacturing.

Podpis memoranda o spolupráci SIEA a EITMPodpis memoranda o spolupráci SIEA a EITM