Bratislava

Workshop k príprave žiadostí o dotáciu v rámci výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s MH SR organizuje 4. augusta 2022 poradenský workshop k príprave žiadostí o dotáciu v rámci výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií, ktorú ministerstvo zverejnilo 22.7.2021.

Výzva je určená pre začínajúce klastre nie staršie ako 3 roky. Podmienkou je, aby žiadateľ prešiel procesom klastrovej certifikácie, ktorú zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Žiadosti o dotácie môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať  do 26. augusta 2022.

Podporu možno žiadať na projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov na Slovensku a v zahraničí, a to formou účasti na informačných podujatiach a výstavách alebo vytvorením spoločnej expertnej bázy, technologických máp či stratégie. Do výzvy je možné prihlásiť sa a žiadať podporu aj na expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach a na aktivity zamerané na plnenie odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie.

Workshop sa uskutoční vo štvrtok dňa 4.8.2022 od 10:00 do 12:00 vo veľkej zasadačke na 6 p. v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Trnavskej ceste 100  v Bratislave.

Podrobnejšie informácie o národnom hodnotení klastrov sú uvedené na stránke projektu inovujme.sk v časti Slovenský klastrový monitor.

Kontaktná osoba:
RNDr. Vladimír Borza
Tel.: +421 907 988 316
E-mail: vladimir.borza@siea.gov.sk