Viac o inováciách v slovenských podnikoch na výstave ELO SYS

Možnosti, ako byť inovatívny a inovovať procesy pri podnikaní, predstaví Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Odborné poradenstvo v oblasti inovácií je možné využiť na 24. ročníku medzinárodného ELO SYS 2018 na nitrianskom výstavisku v dňoch 22. až 25. mája 2018. Návštevníci veľtrhu sa v expozícii inovujme.sk môžu oboznámiť s možnosťami, ako zvýšiť ich inovačný potenciál a tým aj inovačnú […]

Webinár Inovačné poukážky pre podniky v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Slovenská inovačná a energetická agentúra a Banskobystrický samosprávny kraj pozývajú na online webinár, na ktorom budú prezentované možnosti, ako môžu podnikatelia v Banskobystrickom samosprávnom kraji využiť inovačné poukážky.    Dátum: 24, 6. 2021 Čas: od 13.00 do 14.00 hod Účasť:  bezplatná Prihlásenie: webinár bolo možné sledovať prostredníctvom aplikácie Google Meet, v krátkom čase bude k dispozícii záznam z podujatia Jazyk: slovenský Kontakt: inovujme@siea.go.sk […]

Seminár pre žiadateľov o dotácie na spoločné slovensko-izraelské inovačné projekty

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár k pripravovanej už tretej Výzve na podporu spoločných slovensko-izraelských projektov v oblasti experimentálneho výskumu a vývoja. Podujatie sa uskutoční 27. septembra 2018 v Bratislave.   Seminár je určený pre podnikateľov, ktorí hľadajú nové inovatívne riešenia a majú ambíciu spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja s izraelskými partnermi. Šancu získať podporu majú projekty, ktorých výsledky majú komerčné využitie. […]

Pozvánka na októbrové klastrové doobedie

SIEA obnovuje tradíciu klastrových doobedí a pozýva zástupcov klastrov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 21.10.2021.   Cieľom pripravovaných podujatí je iniciovať diskusie k otázkam, ktoré sú pre klastre dôležité smerom od „policy makerov“ ku klastrovým manažérom, a zároveň poskytnúť aktuálne informácie z rôznych oblastí, ktoré ovplyvňujú alebo budú ovplyvňovať život a fungovanie klastrov v blízkej budúcnosti. Na stretnutiach bude príležitosť definovať nové očakávania […]

Inovačný seminár pre riaditeľov stredných škôl

Projekt inovujme.sk ponúka inovačné workshopy rozvíjajúce kreativitu, inovatívne myslenie a prezentačné zručnosti študentov. Už po druhýkrát lektori národného projektu predstavia workshop zástupcom stredných škôl na dvojdňovom Inovačnom seminári, ktorý sa uskutoční 4. a 5. októbra 2018 v Poprade.   Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra so zámerom ponúknuť inšpiráciu založenú na pozitívnych príkladoch z praxe a otvoriť diskusiu na tému inovatívnych prístupov […]

Slovensko-nemecké hospodárske fórum 2021

Inovácie pre udržateľnú budúcnosť. Interaktívna, hybridná konferencia s expertami zo Slovenska a Nemecka organizovaná Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou sa uskutoční 19. 10. 2021.   Slovensko-nemecké hospodárske fórum je platformou pre firmy z oboch krajín. Tohtoročné diskusie sa zamerajú na tému udržateľnosti, ktorá je v súčasnosti na poprednom mieste v agende mnohých spoločností. Okrem panelovej diskusie o tom, čo znamená udržateľný rozvoj pre […]

Pozvánka na semináre o tvorbe nových obchodných modelov

Tvorba nových obchodných modelov v odvetví architektúra je témou série seminárov, ktoré sa uskutočnia v priebehu jesene v 11 mestách. Podujatia organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. „Architektúra je jedným zo štyroch podporovaných kreatívnych odvetví, ktoré majú perspektívu zvyšovať ekonomické zhodnotenie svojich výsledkov a potenciál posilniť slovenskú ekonomiku. Na seminároch budú mať […]

Tretia výzva na podporu spolupráce slovenských a izraelských podnikov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vyhlásilo v poradí už tretiu Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael. Cieľom podpory je zintenzívnenie spolupráce slovenských a izraelských podnikov pri riešení spoločných projektov v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Štátna pomoc pre slovenských partnerov spoločných inovačných […]

SIEA pozýva na konferenciu o budúcnosti umelej inteligencie

Najnovším výzvam, trendom, ale aj možným obmedzeniam súvisiacim s rozvojom umelej inteligencie je venovaná konferencia s názvom Technológia verzus humanita, ktorá sa uskutoční 19. novembra 2018 v Bratislave. Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu inovujme.sk. Podujatie, na ktorom budú špecialisti na technologické inovácie hovoriť o vplyvoch umelej inteligencie vrátane radikálnych zmien, s ktorými sa bude treba vyrovnať, sa bude […]

Videokonferencie pre oprávnených realizátorov a žiadateľov o kreatívne vouchere

V roku 2018 prejavilo o kreatívny voucher záujem viac ako 610 mikro, malých a stredných podnikov, ktoré si špecialistov na architektúru, dizajn, programovanie a marketing vybrali z viac ako 400 subjektov zaregistrovaných v Galérii realizátorov. Pre nich, ako aj pre ďalších záujemcov sú pripravené informačné videokonferencie o systéme poskytovania kreatívnych voucherov v roku 2019, ktoré sa uskutočnia v poslednom januárovom týždni. Séria štyroch videokonferencií, […]