Odborníci na inovácie sa môžu registrovať na platforme WIPO GREEN

 

Experti na inovácie sa môžu registrovať na interaktívnom webovom portáli s názvom WIPO GREEN. Ide o účinný nástroj zameraný na podporu udržateľných technológií, ako aj rozvoj spolupráce a hľadanie inovatívnych riešení.

 

Portál sa sústredí predovšetkým na oblasti podpory a využívania zelených technológií, poradenstva ohľadom ochrany životného prostredia, strojárenstva, udržateľného odpadového hospodárstva a transféru technológií. Poskytuje tiež finančné a právne rady v uvedených sektoroch.

 

Cieľom je rozvoj spolupráce a vytvorenie siete poskytovateľov kvalitných služieb, ako aj ich zviditeľnenie v medzinárodnom meradle. Medzi partnerov a podporovateľov portálu patrí napríklad Ázijská rozvojová banka, Svetová obchodná komora, Organizácia spojených národov, ako aj ďalšie nadnárodné organizácie a koncerny.