Online

Webinár Inovačné poukážky pre podniky v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Slovenská inovačná a energetická agentúra a Banskobystrický samosprávny kraj pozývajú na online webinár, na ktorom budú prezentované možnosti, ako môžu podnikatelia v Banskobystrickom samosprávnom kraji využiť inovačné poukážky. 

 

Dátum: 24, 6. 2021

Čas: od 13.00 do 14.00 hod

Účasť:  bezplatná

Prihlásenie: webinár bolo možné sledovať prostredníctvom aplikácie Google Meet, v krátkom čase bude k dispozícii záznam z podujatia

Jazyk: slovenský

Kontakt: inovujme@siea.go.sk

Viac informácií:

SIEA podporí firmy prostredníctvom inovačných poukážok

O inovačné poukážky je možné požiadať od 22.6.2021 od 8.00 hod, detailné informácie vrátane výzvy sú zverejnené na portáli www.inovujme.sk v časti Podnikatelia.