Online diskusia

Riešenia pre priemysel 4.0

Pozvánka na diskusiu

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na online diskusiu pod záštitou Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky.

Napriek tomu, že najlepšie firmy vo Švédsku majú vlastný špičkový výskum a vývoj produktov
a výrobných technológií, vláda si uvedomuje, že bez masívnej pomoci malým a stredným
firmám si priemysel nedokáže udržať konkurencieschopnosť. Predpokladom udržania
výnimočného postavenia švédskeho priemyslu na globálnom trhu sú investície do
vzdelávania. Preto pod gesciou švédskej národnej platformy priemyslu 4.0, s názvom
PRODUKTION 2030, zahájili vzdelávaciu iniciatívu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
programu INGENJÖR 4.0.

Na Slovensku zatiaľ takáto platforma neexistuje, no je len otázkou času, kedy aj u nás,
podobne ako vo Švédsku PRODUKTION 2030 či v Rakúsku PLATTFORM INDUSTRIE 4.0,
vznikne kvalitné národné riešenie platformy 4.0.

 

Termín konania: 15.6.2021

Trvanie:  od 15:00 hod. do 16:30 hod.

Prihlásenie:  registrujte sa prostredníctvom formulára zverejneného nižšie

Kontakt: tatiana.vogelova@siea.gov.sk

Na stiahnutie: Pozvánka a program diskusie 

 

Online podujatie v anglickom jazyku bude bezplatne dostupné prostredníctvom aplikácie Webex.

Link vám zašleme 14.6.2021 na základe vašej registrácie.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Registrácia na diskusiu Riešenia pre priemysel 4.0

(vypĺňajte s diakritikou):
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím, aby Slovenská inovačná a energetická agentúra spracovala automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko, e-mailovú adresu a názov organizácie za účelom registrácie na diskusiu na tému Riešenia pre priemysel 4.0. Tento súhlas udeľujem do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek realizovať zaslaním e-mailovej správy na adresu gdpr@siea.gov.sk. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke https://www.siea.sk/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám v predstihu zašleme pripomienku spolu s linkom na diskusiu.