Podpora rozvoja klastrov v strednej Európe

Spustenie medzinárodného projektu ClusterCOOP na podporu rozvoja klastrov v krajinách strednej Európy sa uskutočnilo počas konferencie v Budapešti, 12. až 13. júna 2011 za účasti ministerstva hospodárstva a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

 

Na zlepšení podmienok pre efektívnu, nadnárodnú, klastrovú spoluprácu sa bude podieľať jedenásť partnerov. Pod vedením tímu z Maďarska na projekte spolupracujú aj predstavitelia Českej republiky, Nemecka, Talianska, Poľska a Slovinska. Na konferencii sa za Slovensko zúčastnil Ing. Martin Hlinka, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Slovenskú inovačnú a energetickej agentúru zastupoval Ing. Miroslav Balog, PhD. z oddelenia koordinácie klastrov. Prítomným účastníkom prezentoval návrh pravidiel na organizovanie kooperačných stretnutí manažérov klastrov, ktoré sa postupne uskutočnia vo všetkých partnerských krajinách. Prvé medzinárodné stretnutie je naplánované na jar budúceho roku práve na Slovensku. Počas zasadnutia medzinárodnej pracovnej skupiny Transnational Working Group (TWG), ktorá koordinuje celý projekt ClusterCOOP, bol zvolený za jej podpredsedu.

 

Viac informácií o projekte spolupráce klastrov ClusterCOOP